Delårsrapport januari - september 2003

Delårsrapport januari - september 2003 Rörelseresultat 7,4 MSEK (12,5) under tredje kvartalet Genombrott för kortverksamheten Strålfors åter leverantör av registreringsskyltar Nettoomsättning januari - september 2 216 MSEK (2 396) Resultat efter skatt januari - september -8,0 MSEK (26,9) Resultat per aktie januari - september -0,37 SEK (1,26) Tredje kvartalet Koncernens omsättning uppgick under tredje kvartalet till 670 MSEK, en minskning med 60 MSEK jämfört med samma period i fjol (730). Omsättningsminskningen härrör huvudsakligen från divisionen Graphic Solutions. Divisionen Information Logistics redovisar i kvartalet en omsättningsökning med 11 %. För tredje kvartalet redovisas ett rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) på 7,4 MSEK att jämföra med 12,5 MSEK under samma period i fjol. Högre täckningsgrad till följd av ändrad produktmix och lägre kostnader har nästan helt kompenserat bidragsbortfallet till följd av den minskade omsättningen. Januari - september För delårsperioden januari - september redovisas en omsättning på 2 216 MSEK (2 396). Rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 11,4 MSEK (50,7). Resultatminskningen härrör från divisionen Graphic Solutions samt från kursförluster på operativa kundfordringar (kursförluster i år på 11 MSEK, kursvinster i fjol på 5 MSEK). För divisionen Information Logistics redovisas ett förbättrat resultat medan divisionen SPI redovisar ett oförändrat resultat jämfört med samma period i fjol. Genombrott för kortverksamheten Handelsbanken och Strålfors inleder samarbete angående EMV-kort (Europay/MasterCard/Visa-kort) till ett initialt värde av 20 à 30 MSEK. Affären är ett resultat av Strålfors strategiska satsning på kortverksamheten. Genom samarbetet med Oberthur Card Systems kan Strålfors erbjuda marknaden tillgång till den senaste tekniska utvecklingen ochStrålfors enhet i Uppsala är numera säkerhetscertifierad även med EMV-status. Därmed kan Strålfors leverera ett komplett sortiment av kort för den finansiella sektorn. IKEA har valt Strålfors som leverantör av sitt nya elektroniska presentkort, som kommer att finnas i samtliga IKEA's 212 varuhus i världen. Leveransen till IKEA är en helhetslösning omfattande produktion och distribution till varuhusen. Vidare har Strålfors utsetts till en av huvudleverantörerna av 3G-kort till Vodafone. Strålfors åter leverantör av registreringsskyltar Vägverket har beslutat att åter anta Strålfors som leverantör av registreringsskyltar. Under åren 1994 - 2001 levererade Strålfors registreringsskyltarna men förlorade uppdraget vid en upphandling 2001. Registreringsskyltarna börjar levereras i januari 2004 med en årlig volym av upp till en miljon skyltar. Kontraktet löper i fem år med option på ytterligare ett år. Adresser och organisationsnummer Strålfors AB (publ). Postadress: 341 84 Ljungby. Besöksadress: Helsingborgsvägen 20, Ljungby. Tel: 0372-850 00. Webbadress: www.stralfors.se Organisationsnummer: 556062-0618. Ljungby den 4 november 2003 Per Samuelson VD och Koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00460/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00460/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar