Kommuniké från bolagsstämman i Strålfors

KOMMUNIKÉ FRÅN BOLAGSSTÄMMAN I STRÅLFORS Strålfors AB höll idag ordinarie bolagsstämma i Ljungby, varvid följande beslut fattades: Utdelning Utdelningen fastställdes till 1,50 kr/aktie. Avstämningsdag blir den 6 maj och utdelningen beräknas sändas ut den 14 maj. Ändring av bolagsordningen Till följd av ändringar i aktiebolagslagen fr o m den 1 januari 1999 beslutade stämman att ändra bolagsordningen. Förutom redaktionella ändringar beslutades om en utökning av maximala antalet styrelseledamöter från sex till sju. Val av styrelse och revisorer Nuvarande styrelseledamöter och -suppleant omvaldes. Dessutom valdes till ny styrelseledamot tillträdande verkställande direktören och koncernchefen Per Samuelson. Revisorerna och revisorssuppleanterna omvaldes på ett år. STRÅLFORS AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00590/bit0002.pdf

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar