Strålfors och DMdata bildar gemensamt bolag för informationslogistik

Strålfors och DMdata bildar gemensamt bolag för informationslogistik Strålfors och DMdata, Nordens ledande företag inom informationsöverföring respektive IT-drift, skapar den 1 januari 2002 ett av Danmarks största bolag inom informations- logistik med ett komplett koncept för utdatatjänster som print, elektronisk dokument- hantering, databashantering och utskicksrutiner. Det nya bolaget, Strålfors Information Logistics A/S, beräknas 2002 omsätta 130 MDKK med 110 anställda. Bolaget ägs till 50 % av Strålfors och till 50 % av DMdata, som i sin tur ägs till lika delar av Danske Bank och Maersk. Till det nya bolaget förs informationslogistiktjänsterna inom Strålfors A/S och den nyligen förvärvade utdataverksamheten inom Post Danmark Mailhouse samt DMdatas verksamhet för utdataprint, kuvertering och utskick. Förutom existerande tjänster kommer bolaget att kunna erbjuda nya koncept, bland annat för lojalitetsprogram, kort och datakonvertering till elektroniska informationsflöden. VD blir Henrik V. Sörensen från Strålfors. Outsourcing av in- och utdatahantering av affärskritisk information är en snabbt växande marknad. Strålfors har samlat sin bredd, kompetens och erfarenhet inom informationshantering i det kraftigt växande affärsområdet Information Logistics. DMdata har stor kapacitet, kompetens och utvecklingsresurser inom outsourcing av IT-drift för företag och myndigheter. Strålfors Information Logistics kommer att kunna hantera datakonvertering till såväl pappersbaserade som elektroniska flöden, bland annat till det elektroniska postsystemet e-Boks som ägs av KMD (Kommunedata A/S) och DMdata. Med etableringen av Strålfors Information Logistics A/S skapas på den danska marknaden för informationslogistik en helt ny typ av verksamhet, som erbjuder sina kunder outsourcing av informationsprocesser där traditionella printlösningar kopplas samman med värdeskapande tjänster. Genom att ta tillvara, utveckla och tillföra värde till kundernas löpande flöde av affärskritisk information får kunderna möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet och förbättra sin konkurrenssituation. Strålfors avser att i koncernredovisningen redovisa sina andelar i Strålfors Information Logistics A/S enligt den s.k. klyvningsmetoden, innebärande ett beräknat omsättningstillskott för Strålfors på ca 30 MDKK (ca 35 MSEK) under 2002. Strålfors resultat per aktie beräknas under det första året att öka marginellt genom den nya verksamheten. I samband med bildandet av det nya bolaget (första kvartalet 2002) kommer Strålfors att redovisa en realisationsvinst på i storleksordningen 7 MSEK, motsvarande ca 0,25 SEK per aktie efter skatt. Det slutliga samgåendet är villkorat av godkännande av den europeiska konkurrensmyndigheten. För mer information kontakta: Per Samuelson, Koncernchef Mobil: 0046 708 58 54 40 Strålfors AB Tel: 00 46 (0)372 85 440 Flemming L. Jensen, Adm. Direktör DMdata A/S Tel: 0045 70 13 40 00 Styrelseordförande Strålfors Information Logistics A/S Mobil: 0045 20 24 77 71 Henrik V. Sörensen Tel: 0045 43 26 30 10 Adm. Direktör Strålfors Information Logistics A/S Mobil: 0045 40 29 26 66 Presskontakt: Elisabeth Sjöberg, Strålfors AB Tel: 0046 (0)372 85 119 Ansvarig extern information Om Strålfors Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3,2 miljarder SEK och har verksamhet i 11 länder med totalt 1900 anställda. Strålfors aktier är noterade på Stockholmsbörsen sedan 1984. Om DMdata DMdata är ett av Nordens största bolag inom IT-drift och erbjuder även närbesläktade tjänster som nätverk, datakommunikation, infrastruktur för Internet och ASP samt AIP, drift av stordatorer och server-baserade system, Webhosting, print, Business Continuity Services samt Desk Top Management. DMdata ägs av Danske Bankkoncernen och Maersk Data A/S med 50% av aktierna vardera och har 550 medarbetare i Köpenhamn, Århus och Odense. DMdata äger 50% av Internetbolaget e-Boks A/S. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00500/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00500/bit0002.pdf

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar