Strålfors renodlar verksamheten

Strålfors renodlar verksamheten Som ett steg i renodlingen av koncernens verksamhet säljer Strålfors till Posten den del av Strålfors Aurigas verksamhet som hanterar datafångst, sk scanning. Genom köpet kompletteras Postens kompetens och teknik för att kunna erbjuda företagskunder totallösningar av fysiska och elektroniska meddelandetjänster. Posten övertar även berörd personal inom Auriga, ca 30 personer. Samtidigt köper Strålfors InfoConcept den maskinutrustning som Postens EPP-verksamhet använt för produktion av bl a biljetter. Köpet medför att Strålfors kan satsa ytterligare inom tillväxtområdet direktmarknadsföring och lojalitetskoncept. Affären ger Strålfors en reavinst på ca 11 Mkr men samtidigt ett omsättningsbortfall på ca 16 Mkr. Det löpande rörelseresultatet påverkas endast marginellt. * Affären med Posten är ett led i Strålfors strategi att dels renodla verksamheten och dels förstärka satsningen inom ett av våra tillväxtområden, säger koncernchef Per Samuelson. * Efterfrågan på Strålfors tjänster av bl a lojalitetsprogram och outsourcing av lösningar för administrativa rutiner och direktmarknadsföring, har ökat kraftigt och vi behöver därför utöka vår produktionskapacitet. Maskinutrustningen kommer att integreras i våra produktionsanläggningar i Sverige och Norge och därmed kan vi öka expansionstakten. Vad som gör oss unika på marknaden för lojalitetsprogram är vårt helhetsåtagande. Vår kund får endast en samarbetspartner för hela lösningen, då Strålfors kan erbjuda ett komplett produktsortiment med repro, trycksak, print, kuvertering, svarshantering, utveckling och drift av kunddatabaser, kortbetalningar och tillhörande transaktionsinsamling. Därmed kan vi erbjuda marknaden ett mycket starkt koncept där alla komponenter för hantering av kundklubbar och frekvent kundkommunikation finns med, avslutar Per Samuelson. Strålfors affärsidé är att arbeta inom området informationsöverföring med tyngdpunkt på produkter och tjänster runt datorn. Koncernen omsätter SEK 2,5 miljarder med egen verksamhet i 11 länder och har 1550 anställda, varav 850 i Sverige. Vi är noterade på Stockholms Fondbörs OTC-lista sedan 1984. För mer information kontakta: Per Samuelson Tel: 0372-85 440 Koncernchef Strålfors Mobil: 0708-58 54 40 Ulf Sköld Tel: 040-661 37 60 Ansvarig för Affärsutveckling i Strålfors Mobil: 0709-58 66 15 Bo Alerfeldt, Chef Posten Brev Tel: 08-781 73 08 Linda Andersson, Presschef Posten Sverige Tel: 08-781 17 39 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00750/bit0002.pdf

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar