Mellansverige deklarerar digitalt – men vill ha deklarationsblanketten i brevlådan

Nu är skattedeklarationerna på väg ut till hushållen i Mellansverige. Att deklarera digitalt har blivit populärt*, men den fysiska deklarationsblanketten står sig stark. Tre av fyra privatpersoner i Mellansverige vill helst få deklarationen i brevlådan, medan bara 12 procent vill ha den via e-post. Detta enligt en undersökning av TNS SIFO på uppdrag av Posten, som har tagit reda på hur svenskarna vill ha sin viktiga information.

Varje år skickar Skatteverket ut cirka 7,5 miljoner skattedeklarationer. Undersökningen** visar att 73 procent av privatpersonerna i regionen Mellansverige i åldern 20 år och äldre föredrar att få deklarationen i sin brevlåda. Detta kan jämföras med siffran för hela Sverige som ligger på 74 procent. Drygt åtta av 10 personer i Mellansverige tycker dessutom att det är viktigt att själva få välja hur de ska ta emot viktig information från företag, myndigheter och organisationer.

-    Många föredrar att kombinera digitala och fysiska kanaler när de ska hantera viktig information. Allt fler deklarerar på nätet eller per sms, men en klar majoritet av de tillfrågade i både Mellansverige och hela Sverige vill ha blanketten och underlagen direkt hem i brevlådan. Framförallt vill mottagarna själva kunna välja hur de ska få viktig information från företag, organisationer och myndigheter, säger Johan Hellman, chef för affärskommunikation inom Posten.

Brevlådan är den tveklöst mest populära kanalen över hela Sverige när det gäller deklarationsblanketten. Även när det gäller underlag till deklarationen är brevlådan den starkaste kanalen. Till exempel föredrar drygt 5 av 10 boende i Mellansverige att få årsbesked i sin brevlåda, medan bara 15 procent vill ha det via sin internetbank.

I Mellansverige tycker 69 procent att företag och myndigheter ska använda sig av brev om de verkligen vill att informationen ska bli läst. De främsta anledningarna till att vilja få viktig information hemskickad är att det är lättare att utföra ärenden, att det är säkert och tryggt samt att det är enkelt att läsa. Samtidigt utmärker sig de boende i Mellansverige genom att vara något mer digitala än övriga landet. Till exempel är de mest positiva till att få information från företag, myndigheter och organisationer elektroniskt, jämfört med samtliga regioner i Sverige.

Topp fem: Så vill Mellansverige få sin skattedeklaration
Mellansverige Hela Sverige
1. I brevlådan 73% 74%
2. Via e-post 12% 11%
3. På internetbanken 9% 9%
4. På avsändarens hemsida 5% 4%
5. Via SMS 0% 0%

* Källa: http://www.skatteverket.se/download/18.70ac421612e2a997f85800065831/Topplista+-+antal+personer+per+l%C3%A4n+som+deklarerat+elektroniskt+per+2+maj+2011.pdf

**Undersökningen genomfördes 16 november – 20 december 2011 av TNS SIFO på uppdrag av Posten. 4 427 personer i åldern 20 år och äldre svarade, varav 1 135 personer bodde i regionen Mellansverige.
Enligt Postens indelning utgörs regionen Mellansverige av länen Södermanland, Östergötland, Örebro, Värmland, Västmanland och Uppsala.

Frågor ur undersökningen
”Hur föredrar du att få skattedeklarationen?” Resultat (i procent):

Uppsala Södermanland Östergötland Värmland Örebro Västmanland Hela Sverige
I brevlådan 69 70 69 72 78 79 74
Via e-post 13 14 11 16 7 9 11
På avsändarens hemsida 5 6 9 1 4 3 4
Via SMS 0 0 0 0 0 1 0
På Internet-banken 11 8 9 7 10 7 9
Annat, tveksam, vet ej 2 2 3 2 0 1 4

”Hur föredrar du att få årsbesked från banken?” Resultat (i procent):

Uppsala Södermanland Östergötland Värmland Örebro Västmanland Hela Sverige
I brevlådan 47 48 50 57 56 62 58
Via e-post 16 16 13 14 13 14 11
På avsändarens hemsida 1 1 2 1 0 0 1
Via SMS 0 0 0 0 0 1 0
På Internet-banken 34 32 30 25 31 21 28
Annat, tveksam, vet ej 1 2 4 3 0 1 2

”Om det är viktigt för ett företag eller myndighet att du verkligen läser information som de ska skicka till dig, vilken kommunikationskanal är det då bäst att de använder?” Resultat (i procent):

Uppsala Södermanland Östergötland Värmland Örebro Västmanland Hela Sverige
Brev 67 70 60 69 69 74 73
E-post 23 21 30 23 21 15 18
SMS 8 6 8 6 5 9 6
Annat, tveksam, vet ej 3 2 1 2 5 3 3

”Hur viktigt är det för dig att du själv får välja vilket sätt företag, myndigheter och organisationer informerar dig?” Resultat (i procent):

Uppsala Södermanland Östergötland Värmland Örebro Västmanland Hela Sverige
Mycket viktigt 53 45 44 45 48 50 49
Ganska viktigt 33 46 33 38 41 33 36
Inte särskilt viktigt 13 6 19 15 8 13 13
Inte alls viktigt 1 2 3 2 4 3 2
Tveksam, vet ej 0 0 0 0 0 1 1

”Vilka är de största fördelarna med att ta emot viktig information, t ex kontobesked, räkningar, kundinformation mm, direkt hem i brevlådan som vanligt brev?” Resultat (i procent):

Uppsala Södermanland Östergötland Värmland Örebro Västmanland Hela Sverige
Enkelt att läsa 24 19 32 23 27 33 26
Enkelt att spara 27 21 27 15 23 19 18
Överskådligt 20 25 34 25 20 27 27
Snabbt 11 9 20 11 14 8 11
Säkert\Tryggt 21 22 35 16 19 20 21
Vill ha det på papper 22 29 32 25 36 31 28
Bättre kontroll 27 21 31 17 26 31 27
Tillgänglighet 15 25 23 12 17 20 17
Gammal vana 19 18 28 16 25 19 19
Slippa använda datorn 12 12 17 10 13 12 12
Annat, vad? 6 7 8 6 11 4 8
Inga fördelar 13 13 11 19 11 15 14
Tveksam, vet ej 4 3 5 7 4 3 3

För mer information, kontakta:
Johan Hellman, Chef Affärskommunikation inom Posten Meddelande, via Posten Medierelationer, telefon: 08-23 10 10

Om Posten
Posten ingår i PostNord-koncernen. PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och cirka 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.

Taggar:

Om oss

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera