Norrlänningarna deklarerar digitalt – men de vill ha deklarationsblanketten i brevlådan

Nu är skattedeklarationerna på väg ut till hushållen i Norrland. Att deklarera digitalt har blivit populärt*, men den fysiska deklarationsblanketten står sig stark. Tre av fyra norrlänningar vill helst få deklarationen i brevlådan, medan bara 11 procent vill ha den via e-post. Detta enligt en undersökning av TNS SIFO på uppdrag av Posten, som har tagit reda på hur svenskarna vill ha sin viktiga information.

Varje år skickar Skatteverket ut cirka 7,5 miljoner skattedeklarationer. Undersökningen** visar att 77 procent av privatpersonerna i regionen Norrland i åldern 20 år och äldre föredrar att få deklarationen i sin brevlåda. Detta kan jämföras med siffran för hela Sverige som ligger på 74 procent. Åtta av 10 norrlänningar tycker dessutom att det är viktigt att själva få välja hur de ska ta emot viktig information från företag, myndigheter och organisationer.

-  Många föredrar att kombinera digitala och fysiska kanaler när de ska hantera viktig information. Allt fler deklarerar på nätet eller per sms, men en klar majoritet av både norrlänningarna och hela Sveriges befolkning vill ha blanketten och underlagen direkt hem i brevlådan. Framförallt vill mottagarna själva kunna välja hur de ska få viktig information från företag, organisationer och myndigheter, säger Johan Hellman, chef för affärskommunikation inom Posten.

Brevlådan är den tveklöst mest populära kanalen över hela Sverige när det gäller deklarationsblanketten, men det finns vissa skillnader regionerna emellan. Norrland är den del i Sverige där man ser störst fördelar med att ta emot viktig information i brevlådan. De främsta anledningarna till att vilja få den hemskickad är att man vill ha informationen på papper, att det ger bättre kontroll samt att det är enkelt att läsa.

Även när det gäller underlag till deklarationen är brevlådan den starkaste kanalen. Till exempel föredrar 6 av 10 norrlänningar att få årsbesked i sin brevlåda, medan bara 26 procent vill ha det via sin internetbank. Detta är den lägsta siffran i Sverige. Norrland sticker även ut även ut genom att hela 75 procent tycker att företag och myndigheter ska använda sig av brev om de verkligen vill att informationen ska bli läst, vilket är den högsta andelen bland landets regioner.

Topp fem: Så vill norrlänningarna få sin skattedeklaration
Norrland Hela Sverige
1. I brevlådan 77% 74%
2. Via e-post 11% 11%
3. På internetbanken 8% 9%
4. På avsändarens hemsida 3% 4%
5. Via SMS 0% 0%


*
Källa: http://www.skatteverket.se/download/18.70ac421612e2a997f85800065831/Topplista+-+antal+personer+per+l%C3%A4n+som+deklarerat+elektroniskt+per+2+maj+2011.pdf

**Undersökningen genomfördes 16 november – 20 december 2011 av TNS SIFO på uppdrag av Posten. 4 427 personer i åldern 20 år och äldre svarade, varav 1 167 personer bodde i regionen Norrland.
Enligt Postens indelning utgörs regionen Norrland av länen Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Frågor ur undersökningen
”Hur föredrar du att få skattedeklarationen?” Resultat (i procent):

Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela Sverige
I brevlådan 72 77 77 78 75 76 74
Via e-post 9 12 10 11 15 14 11
På avsändarens hemsida 4 1 4 3 4 2 4
Via SMS 0 2 0 0 0 0 0
På internetbanken 12 7 7 8 6 8 9
Annat, tveksam, vet ej 2 1 0 0 0 2

”Hur föredrar du att få årsbesked från banken?” Resultat:

Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela Sverige
I brevlådan 58 60 59 58 54 51 58
Via e-post 11 15 12 19 14 18 11
På avsändarens hemsida 2 0 4 0 2 0 1
Via SMS 0 2 1 0 0 0 0
På internetbanken 26 22 23 23 28 31 28
Annat, tveksamt, vet ej 2 0 1 0 2 0 2

”Om det är viktigt för ett företag eller myndighet att du verkligen läser information som de ska skicka till dig, vilken kommunikationskanal är det då bäst att de använder?” Resultat (i procent):

Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela Sverige
Brev 77 76 75 74 70 70 73
E-post 17 13- 15 21 20 20 18
SMS 4 10 8 5 7 9 6
Annat 1 0 1 0 1 0 3
Tveksam, vet ej 0 0 1 0 3 1 0

”Hur viktigt är det för dig att du själv får välja vilket sätt företag, myndigheter och organisationer informerar dig?” Resultat:

Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela Sverige
Mycket viktigt 49 44 48 47 49 39 49
Ganska viktigt 39 42 38 32 37 45 36
Inte särskilt viktigt 11 10 10 17 13 13 13
Inte alls viktigt 1 2 4 4 1 4 2
Tveksam, vet ej 0 2 0 1 1 0 1

”Vilka är de största fördelarna med att ta emot viktig information, t ex kontobesked, räkningar, kundinformation mm, direkt hem i brevlådan som vanligt brev?” Resultat (i procent):

Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela Sverige
Enkelt att läsa 29 26 26 28 32 31 26
Enkelt att spara 23 23 16 20 23 26 18
Överskådligt 26 31 25 23 32 32 27
Snabbt 11 10 13 11 16 16 11
Säkert\tryggt 19 22 17 28 24 30 21
Vill ha det på papper 31 32 27 24 30 32 28
Bättre kontroll 31 28 30 26 37 28 27
Tillgänglighet 16 18 16 17 23 18 17
Gammal vana 22 22 19 20 23 24 19
Slippa använda datorn 15 12 15 17 12 14 12
Annat 7 9 12 7 4 6 8
Inga fördelar 11 14 17 16 13 14 14
Tveksam, vet ej 4 9 3 1 3 3 3

För mer information, kontakta:
Johan Hellman, Chef Affärskommunikation inom Posten Meddelande, via Posten Medierelationer, telefon: 08-23 10 10

Om Posten
Posten ingår i PostNord-koncernen. PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och cirka 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.

Taggar:

Om oss

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera

Dokument & länkar