Posten köper nya brevbärarbilar

Många av Postens 15 000 brevbärare får de närmaste åren en ny modern arbetsmiljö. Posten har tecknat ett ramavtal med den italienska biltillverkaren Fiat om leveranser av nya brevbärarbilar under tre år. Efter en bred upphandling där ergonomi och miljöaspekter var de främsta urvalskriterierna föll valet på modellen Fiorino, en nyutvecklad småbil avsedd för lätta transporter. Under avtalsperioden kan det komma att handla om närmare 3 000 bilar, de första fasas in under hösten.

 Bilen är den huvudsakliga arbetsplatsen för flera tusen av Postens brevbärare som varje vardag ser till att flera miljoner försändelser levereras över natt till alla Sveriges hushåll och företag. En brevbärartur kan omfatta stopp vid 800 postlådor. Därför är ergonomin en avgörande faktor vid valet av arbetsredskap. Bilarna måste vara högerstyrda, ha automatväxel och ha en viss lastkapacitet. En mycket viktig aspekt är att sidorutan inte får sitta för högt upp. 

­- Våra brevbärarbilar utgör ryggraden i den svenska postservicen. Med valet av en modern småbil från Fiat har vi lyckats kombinera den ergonomiskt klart bästa lösningen med mer än en halvering av CO2-utsläppen, säger Andreas Falkenmark, VD för Posten Meddelande.       

De första nya brevbärarbilarna börjar fasas in i höst i takt med att gamla bilar byts ut, vilket sker efter att de har gjort tjänst i fem år eller 15 000 mil. I dagsläget är cirka 5 500 brevbärarbilar i bruk. Ambitionen är dock ständigt att minska antalet bilar genom effektivare planering. Miljöaspekterna är  en starkt pådrivande faktor vid val av fordon. ­

- Posten har en leveranskvalitet i världsklass. Över 95 procent av alla övernattbefordrade brev delas ut i rätt tid till rätt adress. Nästan 100 procent når rätt adressat inom 2-3 dagar. En viktig komponent för att uppnå denna kvalitet i världsklass är att våra brevbärare har ett ändamålsenligt arbetsfordon med hög driftsäkerhet och god arbetsmiljö, säger Andreas Falkenmark, VD för Posten Meddelande. 

Fiat Fiorino drivs av en nyutvecklad dieselmotor på 1,3 liter. Enligt EU-körcykeln släpper den ut 116 gram CO2/km (den svenska miljöbilsgränsen ligger på 120 gram CO2/km). Det finns i dagsläget inga realistiska alternativa drivkällor när det gäller brevbärarbilar för användning utanför tätorter. En dieselmotor kombinerar goda miljöprestanda med robust teknik och enastående räckvidd. Vid utdelning i tätorter används även cyklar, elcyklar och andra typer av elfordon.   

Bild på brevbärarbilen bifogas.
Vid frågor kontakta: Posten Medierelationer, tel; 08-23 10 10 eller e-post; press@posten.se    

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med ungefär 30 000 medarbetare och en omsättning på över 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Om oss

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia