Posten rankat som ett av Sveriges mest hållbara företag

Posten hamnar på första plats inom branschkategorin godstransporter i Sveriges största undersökning om hållbara varumärken, Sustainable Brands 2012. Drygt 8000 konsumenter har fått svara på vilka företag som är bäst att arbeta med miljöansvar och socialt ansvarstagande. Totalt hamnade Posten på plats 12 bland de 200 företag som medverkade i undersökningen.

IDG Research, Relation Capital Partners och Novus Group har låtit ett riksrepresentativt urval av 8000 svenska konsumenter ranka 200 svenska företag utifrån hur väl de lever upp till FN:s Global Compacts principer om långsiktig hållbarhet. Det innebär att företagen har rankats utifrån både miljöansvar och socialt ansvarstagande (dvs mänskliga rättigheter, arbetsrätt och motverkan av korruption).

- Det är glädjande att konsumenterna har uppfattat vårt löfte att vara i täten för hållbar utveckling i branschen. Samtidigt har vi stora och viktiga utmaningar framför oss. Ett exempel är vårt långsiktiga mål att minska koncernens koldioxidutsläpp med 40 procent mellan år 2009 och 2020. Inom hållbarhetsområdet gäller det att arbeta med kontinuerliga förbättringar inom alla områden, säger Lars Idermark, VD och koncernchef för PostNord.

För ytterligare information kontakta:
Posten Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@posten.se

Posten ingår i PostNord-koncernen. PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.

Taggar:

Om oss

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera