Sydsverige deklarerar digitalt – men vill ha deklarationsblanketten i brevlådan

Nu är skattedeklarationerna på väg ut till hushållen i Sydsverige. Att deklarera digitalt har blivit populärt*, men den fysiska deklarationsblanketten står sig stark. Tre av fyra privatpersoner i Sydsverige vill helst få deklarationen i brevlådan, medan bara 13 procent vill ha den via e-post. Detta enligt en undersökning av TNS SIFO på uppdrag av Posten, som har tagit reda på hur svenskarna vill ha sin viktiga information.

Varje år skickar Skatteverket ut cirka 7,5 miljoner skattedeklarationer. Undersökningen** visar att 75 procent av privatpersonerna i regionen Sydsverige i åldern 20 år och äldre föredrar att få deklarationen i sin brevlåda. Detta kan jämföras med siffran för hela Sverige som ligger på 74 procent. Drygt åtta av 10 personer i södra Sverige tycker dessutom att det är viktigt att själva få välja hur de ska ta emot viktig information från företag, myndigheter och organisationer. Boende i Sydsverige blir dessutom mest irriterade av alla svenskar om företag, myndigheter och organisationer försöker bestämma på vilket sätt man ska kommunicera med dem på.

-  Många föredrar att kombinera digitala och fysiska kanaler när de ska hantera viktig information. Allt fler deklarerar på nätet eller per sms, men en klar majoritet av både invånarna i södra Sverige och hela Sveriges befolkning vill ha blanketten och underlagen direkt hem i brevlådan. Framförallt vill mottagarna själva kunna välja hur de ska få viktig information från företag, organisationer och myndigheter, säger Johan Hellman, chef för affärskommunikation inom Posten.

Brevlådan är den tveklöst mest populära kanalen över hela Sverige när det gäller deklarationsblanketten. Även när det gäller underlag till deklarationen är brevlådan den starkaste kanalen. Till exempel föredrar nära 6 av 10 personer i Sydsverige att få årsbesked i sin brevlåda, medan bara 28 procent vill ha det via sin internetbank.

75 procent av de boende i Sydsverige tycker att företag och myndigheter ska använda sig av brev om de verkligen vill att informationen ska bli läst, vilket är den högsta andelen i hela Sverige. I Sydsverige är de främsta anledningarna till att vilja få viktig information skickad per brev att man vill ha informationen på papper, att det ger bättre kontroll samt att det är enkelt att läsa.

Topp fem: Så vill Sydsverige få sin skattedeklaration
Sydsverige Hela Sverige
1. I brevlådan 75% 74%
2. Via e-post 13% 11%
3. På internetbanken 8% 9%
4. På avsändarens hemsida 3% 4%
5. Via SMS 0% 0%

* Källa: http://www.skatteverket.se/download/18.70ac421612e2a997f85800065831/Topplista+-+antal+personer+per+l%C3%A4n+som+deklarerat+elektroniskt+per+2+maj+2011.pdf

**Undersökningen genomfördes 16 november – 20 december 2011 av TNS SIFO på uppdrag av Posten. 4 427 personer i åldern 20 år och äldre svarade, varav 1 409 personer bodde i regionen Sydsverige.
Enligt Postens indelning utgörs regionen Sydsverige av länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne och Halland.

Frågor ur undersökningen
”Hur föredrar du att få skattedeklarationen?” Resultat (i procent):

Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Hela Sverige
I brevlådan 80 72 78 70 80 71 74 74
Via e-post 10 16 14 16 7 10 16 11
På avsändarens hemsida 1 3 3 4 2 5 4 4
Via SMS 2 0 1 0 0 0 0 0
På Internet-banken 5 7 5 8 10 10 6 9
Annat 0 0 0 0 0 2 0 2
Tveksam, vet ej 3 3 0 2 1 1 0 2

”Hur föredrar du att få årsbesked från banken?” Resultat (i procent):

Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Hela Sverige
I brevlådan 68 54 60 57 63 53 52 58
Via e-post 11 12 16 10 10 14 15 11
På avsändarens hemsida 0 6 1 2 1 1 1 1
Via SMS 0 1 0 0 0 0 0
På Internet-banken 18 27 22 28 26 28 32 28
Annat, tveksam, vet ej 2 1 0 2 0 4 1 2

”Jag blir mycket irriterad när företag, myndigheter och organisationer försöker bestämma på vilket sätt jag ska kommunicera med dem. ” Resultat (i procent):

Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Hela Sverige
Stämmer mycket bra 28 37 30 37 38 37 34 26
Stämmer ganska bra 40 35 35 28 26 25 32 32
Varken eller 24 16 25 27 25 23 26 24
Stämmer ganska dåligt 3 7 5 3 4 3 3 7
Stämmer mycket dåligt 3 2 4 3 5 10 3 5
Tveksam, vet ej 2 3 3 1 2 1 3 6

”Om det är viktigt för ett företag eller myndighet att du verkligen läser information som de ska skicka till dig, vilken kommunikationskanal är det då bäst att de använder?” Resultat (i procent):

Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Hela Sverige
Brev 70 75 67 76 74 75 72 73
E-post 14 17 21 17 13 17 18 18
SMS 13 7 7 5 10 6 8 6
Annat 2 1 4 0 2 2 2 3
Annat, tveksam, vet ej 2 0 0 1 1 0 0 0

”Hur viktigt är det för dig att du själv får välja vilket sätt företag, myndigheter och organisationer informerar dig?” Resultat (iprocent):

Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Hela Sverige
Mycket viktigt 49 52 42 49 47 46 49 49
Ganska viktigt 36 33 42 39 42 35 35 36
Inte särskilt viktigt 12 12 13 9 8 16 14 13
Inte alls viktigt 1 2 2 2 3 2 2 2
Tveksam, vet ej 1 1 1 1 0 1 1 1

”Vilka är de största fördelarna med att ta emot viktig information, direkt hem i brevlådan som vanligt brev?” Resultat (i procent):

Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Hela Sverige
Enkelt att läsa 28 25 25 27 24 26 31 26
Enkelt att spara 19 23 17 22 22 15 22 18
Överskådligt 20 30 26 23 19 31 29 27
Snabbt 6 13 9 12 11 10 12 11
Säkert\Tryggt 14 21 15 20 26 21 24 21
Vill ha det på papper 24 28 25 25 33 23 33 28
Bättre kontroll 22 28 22 22 34 28 33 27
Tillgänglighet 12 15 16 18 19 19 23 17
Gammal vana 19 19 14 14 17 19 24 19
Slippa använda datorn 13 17 7 15 16 11 14 12
Annat, vad? 10 5 7 9 4 8 9 8
Inga fördelar 10 13 11 16 10 13 9 14
Tveksam, vet ej 5 4 4 3 3 5 4 3För mer information, kontakta:
Johan Hellman, Chef Affärskommunikation inom Posten Meddelande, via Posten Medierelationer, telefon: 08-23 10 10

Om Posten
Posten ingår i PostNord-koncernen. PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och cirka 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.

Taggar:

Om oss

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera

Dokument & länkar