Västsverige deklarerar digitalt – men vill ha deklarationsblanketten i brevlådan

Nu är skattedeklarationerna på väg ut till hushållen i västra Sverige. Att deklarera digitalt har blivit populärt*, men den fysiska deklarationsblanketten står sig stark. Drygt sju av 10 privatpersoner i Västsverige vill helst få deklarationen i brevlådan, medan bara nio procent vill ha den via e-post. Detta enligt en undersökning av TNS SIFO på uppdrag av Posten, som har tagit reda på hur svenskarna vill ha sin viktiga information.

Varje år skickar Skatteverket ut cirka 7,5 miljoner skattedeklarationer. Undersökningen** visar att brevlådan är den tveklöst mest populära kanalen i alla delar av Sverige när det gäller deklarationsblanketten, men det finns vissa skillnader regionerna emellan. 72 procent av privatpersonerna i Västsverige i åldern 20 år och äldre föredrar att få deklarationen i sin brevlåda, medan siffran för hela Sverige är 74 procent. Åtta av 10 personer i västra Sverige tycker dessutom att det är viktigt att själva få välja hur de ska ta emot viktig information från företag, myndigheter och organisationer.

- Många föredrar att kombinera digitala och fysiska kanaler när de ska hantera viktig information. Allt fler deklarerar på nätet eller per sms, men en klar majoritet av hela Sveriges befolkning vill ha blanketten och underlagen direkt hem i brevlådan. Framförallt vill mottagarna själva kunna välja hur de ska få viktig information från företag, organisationer och myndigheter, säger Johan Hellman, chef för affärskommunikation inom Posten.

Till viss del är invånarna i Västsverige mer digitala än svenskarna i genomsnitt. En lägre andel (nio procent) vill ha sin deklaration via e-post, jämfört med riksgenomsnittet på 11 procent. Samtidigt föredrar 12 procent att få deklarationen via internetbanken och sex procent på avsändarens hemsida, vilket är de högsta siffrorna i hela landet. I Västsverige bor dessutom de enda i Sverige som vill ha sin deklaration per SMS.

Även när det gäller underlag till deklarationen är brevlådan den starkaste kanalen. Nära sex av 10 personer i Västsverige föredrar att få årsbesked i sin brevlåda. 32 procent vill hellre ha det via sin internetbank, vilket är den högsta andelen bland de olika regionerna. De vanligaste anledningarna till att vilja få viktig information skickad till brevlådan är att man vill ha det på papper samt att det är enkelt att läsa. Västsverige utmärker sig också genom att ha störst andel personer som först går igenom vilken post som har kommit i postlådan när de kommer hem.

Topp fem: Så vill Västsverige få sin skattedeklaration
Väst Hela Sverige
1. I brevlådan 72% 74%
2. På internetbanken 12% 9%
3. Via e-post 9% 11%
4. På avsändarens hemsida 6% 4%
5. Via SMS 1% 0%


*
Källa: http://www.skatteverket.se/download/18.70ac421612e2a997f85800065831/Topplista+-+antal+personer+per+l%C3%A4n+som+deklarerat+elektroniskt+per+2+maj+2011.pdf

**
Undersökningen genomfördes 16 november – 20 december 2011 av TNS SIFO på uppdrag av Posten. 4 427 personer i åldern 20 år och äldre svarade, varav 316 personer bodde i regionen Väst.

Frågor ur undersökningen
”Hur föredrar du att få skattedeklarationen?” Resultat (i procent):

Stockholm Norrland Mellansverige Väst Syd Hela Sverige
I brevlådan 70 77 73 72 75 74
Via e-post 16 11 12 9 13 11
På avsändarens hemsida 3 3 5 6 3 4
Via SMS 0 0 0 1 0 0
På internetbanken 9 8 9 12 8 9
Annat, tveksam, vet ej 2 1 1 1 1 2

”Hur föredrar du att få årsbesked från banken?” Resultat (i procent):

Stockholm Norrland Mellansverige Väst Syd Hela Sverige
I brevlådan 57 58 53 57 56 58
Via e-post 12 14 15 8 13 11
På avsändarens hemsida 1 2 1 1 2 1
Via SMS 0 0 0 0 0 0
På internetbanken 29 26 30 32 28 28
Annat, tveksam, vet ej 2 0 1 2 2 2

”Hur viktigt är det för dig att du själv får välja vilket sätt företag, myndigheter och organisationer informerar dig?” Resultat (i procent):

Stockholm Norrland Mellansverige Väst Syd Hela Sverige
Mycket viktigt 53 47 48 44 50 49
Ganska viktigt 35 38 38 37 36 36
Inte särskilt viktigt 10 13 12 16 11 13
Inte alls viktigt 1 2 2 2 2 2
Tveksam, vet ej 1 0 0 1 1 1

”Hur väl instämmer du i följande påstående: När jag kommer hem går jag alltid först igenom vilken post som har kommit i postlådan?” Resultat (i procent):

Stockholm Norrland Mellansverige Väst Syd Hela Sverige
Stämmer mycket bra 59 58 59 54 60 58
Stämmer ganska bra 25 27 23 34 24 27
Varken eller 7 7 7 4 8 7
Stämmer ganska dåligt 5 5 6 6 5 5
Stämmer mycket dåligt 3 2 4 2 3 3
Tveksam, vet ej 0 1 0 0 0 0

”Vilka är de största fördelarna med att ta emot viktig information, t ex kontobesked, räkningar, kundinformation mm, direkt hem i brevlådan som vanligt brev?” Resultat (i procent):

Stockholm Norrland Mellansverige Väst Syd Hela Sverige
Enkelt att läsa 30 28 25 26 26 26
Enkelt att spara 21 22 21 17 19 18
Överskådligt 32 27 26 25 26 27
Snabbt 12 13 12 10 9 11
Säkert\tryggt 19 22 22 19 19 21
Vill ha det på papper 27 30 29 28 27 28
Bättre kontroll 30 29 26 24 27 27
Tillgänglighet 16 19 18 17 17 17
Gammal vana 21 23 21 16 18 19
Slippa använda datorn 12 15 13 12 13 12
Annat, vad? 11 7 7 8 7 8
Inga fördelar 17 14 14 16 12 14
Tveksam, vet ej 4 4 4 3 3 3

För mer information, kontakta:
Johan Hellman, Chef Affärskommunikation inom Posten Meddelande, via Posten Medierelationer, telefon: 08-23 10 10


Om Posten
Posten ingår i PostNord-koncernen. PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och cirka 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.


Taggar:

Om oss

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera

Dokument & länkar