Gunter Bergenroth ny VD för PostNord Logistics TPL AB

Atna Nasiopoulos kommer från årsskiftet att dra sig tillbaka från uppgiften som VD för PostNords tredjepartslogistikverksamhet, PostNord Logistics TPL AB. Han efterträds av Gunter Bergenroth.

PostNord Logistics TPL AB:s tillträdande VD Gunter Bergenroth är idag produktionschef inom bolaget och har arbetat inom verksamheten sedan 2004. Han har varit verksam inom tredjepartslogistik sedan 1990, bland annat som logistikenhetschef inom DHL. Han tillträder sitt nya uppdrag 1 januari 2014.

- Jag är mycket nöjd med att vi med Gunter Bergenroth hitta en bra och långsiktig lösning för ledningen av PostNord Logistics tredjepartslogistikverksamhet. Gunter Bergenroth har rätt bakgrund och kompetens för att säkerställa fortsatta expansion inom ett av koncernens långsiktigt prioriterade tillväxtområden, säger Henrik Höjsgaard, VD för PostNord Logistics.

Gunter Bergenroth efterträder Atna Nasiopoulos. Nasiopoulos har varit i företaget sedan 1998 och chef för verksamheten sedan 2006. Under denna period har verksamhetens omsättning ökat från 480 MSEK till ca 1 300 MSEK per år. PostNord Logistics TPL är nu ledande inom tredjepartslogistik i Sverige och näst störst på den nordiska marknaden. Atna Nasiopoulos fortsätter som senior advisor till ledningen för PostNord Logistics TPL under 2014.

- Det har varit en fantastisk resa som vi har gjort och det är med viss saknad som jag nu lämnar över ledningen till nya unga krafter. Jag vill samtidigt rikta ett stort tack till alla kunder och medarbetare som möjliggjort denna utveckling, säger Atna Nasiopoulos.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Koncernen hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Vi möter våra kunder under varumärkena Posten, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Om oss

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen 31 000 anställda och en omsättning på cirka 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera