PostNord förvärvar del i DM-byrån Friends & Tactics

PostNord har tecknat avtal om förvärv av 30 procent av aktierna i Friends & Tactics AB. Förvärvet innebär att PostNords affärsområde Strålfors breddar sin position på den växande marknaden för personliga kommunikationslösningar som stärker företags kundrelationer.

Strålfors utvecklar och erbjuder kommunikationslösningar som skapar starkare och mer personliga kundrelationer. Ett av Strålfors fokusområden är lösningar för fysisk och digital individualiserad marknadskommunikation. För att bredda kunderbjudandet har Strålfors haft ett nära samarbete med Friends & Tactics, som är en stockholmsbaserad byrå specialiserad inom direkt- och relationsmarknadsföring. Nu fördjupas samarbetet med genom att Strålfors förvärvar 30 procent av aktierna i Friends & Tactics.

-Efterfrågan på tjänster som bygger på starkare och mer personliga kundrelation ökar ständigt. Vi har mycket goda erfarenheter av Friends & Tactics kreativa förmåga och jag ser fram emot att vi tillsammans kommer att utveckla tjänster som breddar vårt erbjudande och stärker våra kunders kommunikation, säger Annika Axelsson, VD Strålfors Svenska AB.

Om Friends & Tactics
Friends & Tactics är en direkt- och relationsmarknadsföringsbyrå. Företaget hade en omsättning under 2012 på 11,3 miljoner kronor samt 7 medarbetare som sitter i lokaler i Stockholm. VD är Magnus Widgren.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2013.

Vid frågor kontakta:

Annica Axelsson, VD Strålfors Svenska AB 070-373 23 75
Henrik Kihlberg, Försäljning- och Marknadschef Strålfors 072-543 01 70
Magnus Widgren, VD Friends & Tactics  070-877 02 82

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Om oss

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen 31 000 anställda och en omsättning på cirka 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera