PostNord förvärvar Itellas print- och kuverteringsverksamhet i Polen

PostNord har tecknat avtal om inkråmsförvärv av Itellas print- och kuverteringsverksamhet i Polen. Förvärvet innebär att PostNords affärsområde Strålfors stärker sin position på den polska marknaden för kommunikationslösningar.

Strålfors utvecklar och erbjuder kommunikationslösningar som skapar starkare och mer personliga kundrelationer. Ett av Strålfors fokusområden är lösningar för fysisk och digital individualiserad kundkommunikation.

Den verksamhet inom Itella i Polen som PostNord tecknat avtal om att förvärva hanterar från sin enhet i Warzawa brevutskick i stora volymer. Under 2012 gjordes cirka 60 miljoner utskick och de har 50 fast anställda.

- Genom denna affär fortsätter vi genomföra vår strategi att erbjuda ett brett spektra av kommunikationslösningar till våra kunder. Vi stärker vår närvaro i Polen och skapar möjlighet till fortsatt tillväxt på en intressant marknad, säger Per Samuelson, VD Strålfors AB.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2013.

Vid frågor kontakta:
Per Samuelson, VD Strålfors AB, Tfn: 070 858 54 40
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Om oss

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen 31 000 anställda och en omsättning på cirka 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera