PostNord och Bilfrakt Bothnia i logistikaffär

PostNord AB har tecknat avtal om kontant förvärv av 100 procent av aktierna i de av Bilfrakt Bothnia ABs ägda dotterbolagen Nordisk Kyl Logistik AB (NKL) och Transbothnia AB efter att bolagen tillförts verksamhet från Bilfrakt Bothnia.  Förvärvet innebär att PostNord breddar sin logistikverksamhet i Sverige med styckegods, partigods och thermo.

Bilfrakt är ett av Norrlands största logistik- och transportföretag och hanterar och transporterar gods och varor inom, till och från Norrland. De verksamheter inom Bilfrakt som PostNord tecknat avtal om att förvärva omsatte 2012 cirka 1 miljard kronor och har 280 anställda. Till största del används externa åkare i verksamheten som har terminaler i Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Östersund och Överkalix.

PostNords logistikverksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland omsatte 2012 cirka 14,8 miljarder kronor och utgör en dryg tredjedel av koncernens omsättning. PostNord utvecklar sin logistikverksamhet till att bli den ledande aktören på den nordiska logistikmarknaden. Det sker bland annat genom ytterligare breddning av produktportföljen och ökad geografisk närvaro. PostNord förvärvade 2012 bland annat Green Cargos verksamhet inom tredjepartslogistik.

- Förvärven ger ett komplement till PostNords befintliga logistikverksamhet i Sverige och stärker ytterligare koncernens position på den växande nordiska logistikmarknaden. Vi ökar vår närvaro i en viktig region och får en plattform för tillväxt inom dagligvarulogistik och industrilogistik, säger Henrik Höjsgaard, chef för affärsområde Logistik inom PostNord.

De åkerier som berörs av affären tar med sig de uppdrag de har idag till PostNord. PostNord har positiva erfarenheter från förvärv av stycke- och partigodsverksamhet i Norge där koncernen har utveckla långsiktiga relationer med åkare.

- Thermo och Industri inom Bilfrakt verkar inom en sektor där det finns stora framtida utmaningar i den strukturomvandling som sker, utmaningar som andra aktörer på sikt är bättre positionerade än Bilfrakt att hantera. PostNord var ett förstaval för oss, en seriös aktör och en stabil och långsiktig ägare med ambitionen att stärka sin lokala närvaro, säger Fredrik Persson, koncernchef Bilfrakt.

Transaktionen förutsätter bland annat konkurrensmyndigheternas godkännande.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013.

Vid frågor kontakta:
Henrik Höjsgaard, chef Logistik inom PostNord, via PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10

Per Ljungberg, presschef PostNord, tel/mobil: 010-436 44 21
Fredrik Persson, koncernchef Bilfrakt Bothnia AB, mobil: 072-214 28 58

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden samt hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Bilfrakt Bothnia AB är verksamt inom dagligvarutransporter, anläggning, industri, specialtransporter och Trä & Bio i huvudsak inom Västerbotten och Norrbotten och omsatte 1,5 miljarder kronor 2012.

Om oss

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen 31 000 anställda och en omsättning på cirka 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera