Bokslutskommunike samt rapport fjärde kvartalet  2017

PowerCell Sweden AB (publ) har presenterat bokslutskommuniké. Under kvartalet tredubblades försäljningen jämfört med samma period föregående år, och bolaget har levererat bränslecellsstackar och -system till kunder i både Asien och Europa.

Under kvartalet meddelade tyska myndigheter ett slutligt godkännande av projektet AutoStack-Industrie som finansieras av det tyska Ministeriet för transport och digital infrastruktur. I projektet utvecklar PowerCell tillsammans med BMW, Daimler, Ford och Volkswagen en bränslecellsstack för högvolymsanvändning inom fordonsindustrin.

- Det är glädjande att försäljningen var stark under Q4 och att den för 2017 som helhet har tredubblats sedan förra året, samtidigt som våra kostnader för industrialisering och produktutveckling följer plan. Samtliga prioriterade segment har ökat sina försäljningsaktiviteter och vi ställer om från en utvecklingsfokuserad organisation till att bli allt mer kundorienterade. Det är därför med glädje vi kan skapa värde för miljön, våra kunder och PowerCells aktieägare, säger Per Wassén, vd för PowerCell.

Under sista kvartalet 2017 genomförde PowerCell en affär med Nikola Motor Company, levererade bränslecellsstackar och -system till kinesiska kunder och levererade PowerCell PS-5 till tre olika kunder.

Göteborg 2018-02-28

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar