Hyons modulbaserade bränslecellslösning för fartyg får världens första principgodkännande av DNV GL

PowerCells norska samriskbolag Hyon AS har som första bolag någonsin erhållit ett principgodkännande av det världsledande certifieringsföretaget DNV GL för ett bränslecellsbaserat kraftgenereringsaggregat för fartyg. Aggregatet bygger på bränslecellssystemet PowerCell MS-100 och banar väg för ett brett användande av bränsleceller på fartyg.
- Godkännandet är en milstolpe som inte bara visar att våra bränsleceller klarar att möta de tuffa krav som ställs för maritim användning utan också öppnar nya marknader för oss, säger Per Wassén, vd för PowerCell.

Hyon AS är ett samriskbolag som ägs av PowerCell och de två norska bolagen Nel och Hexagon Composites som tillverkar bland annat elektrolysörer respektive tankar för vätgas. Baserat på de tre bolagens produkter och kunnande har Hyon utvecklat ett komplett och modulbaserat kraftgenereringsaggregat för fartyg som nu fått certifieringsföretaget DNV GL:s principgodkännande. DNV GL är ett världsledande certifieringsorgan och ett av världens största klassningssällskap för fartyg och offshore. Det är första gången som ett kraftgenereringsaggregat som bygger på vätgas och bränsleceller får ett principgodkännande för användning i fartyg av DNV GL.

Kommersiell sjöfart påverkar miljön både genom utsläpp av koldioxid och partiklar och den internationella sjöfartsorganisationen IMO har satt som mål att halvera utsläppen från sjöfarten till 2050. För att klara målet kommer det att krävas en ökad användning av icke-fossila och förnybara bränslen både för framdrift och kraftgenerering.

- En kraftgenerator baserad på bränsleceller är betydligt mindre än ett som är baserat på diesel eller gas med motsvarande effekt och ger inga utsläpp av växthusgaser, partiklar, svavel- eller kväveoxider, säger Arild Eiken, Maritime Technical Manager för Hyon AS.

- Bränsleceller som drivs på vätgas kommer att vara ett väldigt attraktivt alternativ när sjöfarten skall ställa om och redan idag pågår ett flertal mycket intressanta fältprover där bränsleceller och kombinationer med bränsleceller testas på olika typer av fartyg, säger Arild Eiken.

Den nu godkända bränslecellslösningen kan placeras både över och under huvuddäck på ett fartyg och omfattar system från 100 kW upp till flera megawatt.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar