PowerCell deltar i EU-projekt för att minska kostnaderna för vätgas som bränsle

EU har beslutat att godkänna projektet HYDRAITE som ska utveckla teknik för att sänka kostnaden för vätgas. PowerCell Sweden AB (publ) förser projektet med bränslecellsstackar och bidrar med expertkompetens.

HYDRAITE-projektet är initierat som ett svar på den europeiska industrins behov av att minska kostnaden för kvalitetssäkring av bränsle och därmed kostnaden för vätgas. Syftet med projektet är att studera föroreningar som uppstår i väteförsörjningskedjan, inklusive de föroreningar som kommer från tankstationerna för vätgas, och hur dessa påverkar vätgasens kvalitet. Ett annat mål är att bättre förstå hur en förorening i vätgasen påverkar bränslecellens prestanda och hållbarhet i drift.

Projektet har också som mål att inrätta tre europeiska laboratorier (NPL, ZBT och ZSW) med provtagnings- och analysmöjligheter för bränsleenheter enligt ISO-standarder.

Projektet består av Europas ledande bränslecellforskningsinstitut med PowerCell som enda industriella medlem och det finansiella stödet till projektet uppgår till totalt 3,4 MEUR varav PowerCells andel uppgår till 0,27 MEUR.

- PowerCell har valts ut tack vare företagets högkvalitativa bränslecellsstackar som erbjuder mycket hög prestanda och hållbarhet. Ytterligare faktorer som har gjort att PowerCell valts som projektmedlem är att företaget säljer sina produkter öppet på marknaden utan att vara bundet till enskilda tillverkare inom fordonsindustrin, säger Jari Ihonen som är projektkoordinator och är verksam på VTT.

Fakta om HYDRAITE
Projektet inleddes den 1 januari 2018 och sträcker sig över tre år. De företag och organisationer som är delaktiga i projektet tillsammans med PowerCell är: VTT Technical Research Centre of Finland, Finland; SINTEF AS, Norge; Comissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, Frankrike, National Physical Laboratory (NPL), Storbritannien; Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoff- Forschung Baden-Württemberg (ZSW), Tyskland och Zentrum für Brennstoffzellen Technik GmbH (ZBT), ZBT, Tyskland.

Det här projektet har fått finansiering av Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking under grant agreement-nummer 779475. Detta Joint Undertaking mottar stöd från Europeiska Unionens Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram Hydrogen Europe and Hydrogen Europe research.

 

Göteborg 2018-02-08

För mer information, vänligen kontakta:

Per Ekdunge
CTO, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 739 10 37 02
Email: per.ekdunge@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ) 
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar