PowerCell fattar beslut om byte från First North till huvudlistan på Nasdaq Stockholm

Styrelsen för PowerCell Sweden AB (publ) har fattat beslut om att påbörja processen att byta notering från Nasdaq Stockholm First North till huvudlistan på samma börs. Listbytet beräknas ske under 2019 och görs för att attrahera större institutionella placerare och för att öka exponeringen mot kapitalmarknaden i syfte att stödja bolagets kommersialiseringsstrategi.

PowerCell Sweden AB har varit noterat på Nasdaq Stockholm First North sedan december 2014. Bolaget har sedan noteringen befäst sin position som teknikledande inom bränsleceller och blev i november 2017 utsedd till huvudleverantör av bränsleceller till amerikanska Nikola Motors som står i begrepp att introducera tunga lastbilar drivna av bränsleceller på den amerikanska marknaden. I december 2017 utsågs PowerCell formellt också till ledande partner i Autostack Industrie, ett projekt som stöttas av det tyska transportministeriet och som syftar till att utveckla en bränslecell för den tyska fordonsindustrin. Bland övriga företag som deltar i projektet märks bland annat de tyska fordonstillverkarna BMW, Daimler, Ford och Volkswagen.

Ökad exponering mot institutionella placerare

Redan i bokslutskommunikén för 2016 konstaterade PowerCell att bolaget övervägde att ansöka om notering på huvudlistan på Nasdaq Stockholm. Sedan dess har nödvändigheten av en omställning till mer hållbar energiförbrukning blivit allt tydligare, inte minst inom fordonssektorn där klimatproblematiken och debatten om partikelutsläpp från dieselfordon gjort att elektrifieringen nu på allvar börjat ta fart.

”Fossila bränslen tillhör det förflutna och bränsleceller och vätgas har en enorm potential när det gäller att ersätta fossila bränslen inom allt från bilar och lastbilar till båtar och hus”, säger Magnus Jonsson, styrelseordförande för PowerCell. ”Allt fler investerare börjar få upp ögonen för vätgasen och bränslecellernas möjligheter och är beredda att göra stora investeringar, men har ofta investeringspolicier som gör att de inte kan investera i bolag som handlas på mindre listor som First North. Genom att byta till huvudlistan kommer vi att få möjlighet att attrahera helt andra kategorier av institutionella placerare samtidigt som vi får en mycket större exponering mot kapitalmarknaden rent generellt.”

Listbyte under 2019

Bolagets styrelse och ledning kommer nu att initiera det arbete som krävs för att förbereda bolaget för en notering på huvudlistan. Exakt hur lång tid det kommer att ta, och när en formell ansökan om listbyte kan lämnas in, är i nuläget svårt att säga men ambitionen är att genomföra bytet under 2019. Vid utgången av det första kvartalet 2018 hade PowerCell en kassa på 196 MSEK.

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018, kl 08.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar