PowerCell i kontraktsförberedelser kring EU-stöd för utveckling av bränslecellssystem för personbilar

Nordens ledande bränslecellsföretag PowerCell Sweden AB (publ) har tillsammans med ett konsortium ansökt om EU-stöd genom programmet Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking för utveckling av ett system baserat på bränslecellsstacken PowerCell S3 för integrering och testning i personbilar. Ansökan har blivit positivt utvärderat och deltagarna i projektet har nu inbjudits till kontraktsförberedelser.

Med sin djupa kunskap inom bränsleceller och bränslecellssystem har Nordens ledande bränslecellsbolag PowerCell Sweden AB tillsammans med ett konsortium ansökt om EU-stöd genom programmet Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking för utveckling av ett system baserat på bränslecellsstacken PowerCell S3 för integrering och testning i personbilar. Ansökan om EU-stödet har blivit positivt utvärderat och deltagarna i projektet har nu inbjudits till kontraktsförberedelser.

Syftet med projektet är att utveckla avancerade komponenter till bränslecellssystem för fordon, i syfte att förbättra effektivitet, tillförlitlighet och att minska kostnaderna.

PowerCell kommer att utveckla ett komplett och konkurrenskraftigt bränslecellssystem som bygger på bränslecellsstacken PowerCell S3 (100kW) och kringkomponenter utvecklade av andra projektpartners. Volvo Car Group kommer sedan att integrera och testa systemet i en av sina personbilar.

- Det här är ett oerhört spännande projekt och vi ser med stor tillförsikt fram emot att få starta samarbetet med övriga partners i konsortiet, för att tillsammans utveckla ett komplett och konkurrenskraftigt bränslecellssystem. Intresset för PowerCells bränsleceller ökar inom fordonsindustrin, en industri som söker lösningar som är rena, hållbara och kompatibla med de ständigt strängare miljölagstiftningarna, säger Per Ekdunge, vice VD och CTO, PowerCell Sweden AB.

PowerCell S3 (skalbar 20-100kW) är utformad för att använda ren vätgas som bränsle och är mycket kompakt och designad för att uppfylla de tuffa kraven på fordonsapplikationer. Som tidigare kommunicerats så bedriver Volvo Car Group och PowerCell även ett annat gemensamt projekt där bränslecellsstacken PowerCell S2 testas som en räckviddsförlängare, REX (Range Extender), för elbilar.

Konsortiet består av följande europeiska bolag samt forskningsinstitut: PowerCell Sweden AB, Sverige; AB Volvo Car Group, Sverige; Fundacion Ayesa, Spanien; Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Tyskland; Kommanditgesellschaft Tyskland; AVL LIST GmbH, Österrike; Deutsches Zentrum Fuer Luft- und Raumfahrt EV, Tyskland; Universitat Politecnica de Catalunya, Spanien; Steinbeis-Europa-Zentrum, Tyskland samt Celeroton AG, Schweiz.

Kontraktsignering från EU-myndigheten förväntas i december 2016. EU-stödet genom programmet Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking är strategiskt viktigt, men har en begränsad effekt på bolagets resultat.

Göteborg, 2016-10-11

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)31-720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Denna information är av sådan information som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2016, kl. 08:45 CET. 

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel. 

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Prenumerera

Dokument & länkar