Optronic köper PPS Collaborate för att vinna ledtider i projekt

Optronic köper PPS Collaborate för att vinna ledtider i projekt Project Planning Systems (PPS) utvecklar världens mest avancerade system för samarbets- och projektstyrning, PPS Collaborate. Det kan med fördel integreras via XML till olika affärssystem. Detta innebär automatiskt redovisning av kostnader och intäkter, redovisning av projekt i förhållande till budget och tidplan och dessutom genereras kontinuerligt nya prognoser. Kunderna är medelstora och stora företag som allt mer arbetar i projekt, i virtuella nätverk och på distans. Ökar effektiviteten i arbetet Optronic är landets ledande resursföretag inom optronikområdet. Optronic är ett svenskägt företag, specialiserat på optronik som arbetar med utveckling samt tillverkning av en mängd optronikprodukter baserade på bland annat beröringsfria mätmetoder, kamerateknik, bildbehandling och spektroskopi. Optronic köper PPS Collaborate för att öka informationen mellan deltagare i projekten och kontrollera och styra projektaktiviteter för att säkra leveranser till i tid och innehåll. Införandet av PPS Collaborate kommer att öka effektiviteten och förkorta ledtiderna i arbetet. Optronic är etablerat med 4 kontor i Sverige. Verksamheten har idag ca 100 anställda. Omsättningen innevarande år beräknas hamna på drygt 100 miljoner kr. Passar virtuella konsultorganisationer PPS Collaborate är ett mycket kraftfullt paket som ger användarna från VD ner till varje berörd projektmedarbetare all information de behöver i realtid. Användarna är dessutom inte beroende av att sitta på kontoret. Ledtider och krav på toppkvalitet i utveckling av produkter och tjänster ökar oavbrutet. För att möta kraven med bibehållen eller t.o.m. förbättrad lönsamhet, går allt fler företag över till att bedriva arbete i projektform och i virtuella organisationer. Det kräver verktyg för projektstyrning som både kan hantera många parallella projekt och kontinuerligt kan delegera och förse alla berörda i ett eller flera företag med rätt information oberoende av tid och rum. Detta är PPS Project Planning Systems (PPS) är en världsledande leverantör av samarbets- och projektstyrningssystem. Kunderna är stora och medelstora företag där allt mer av verksamheten drivs i projekt, i virtuella organisationer och på distans. PPS Collaborate kan användas över Internet och passar därför i globala miljöer. Systemet kan integreras med befintliga affärssystem, både egna och partners. Det är därmed ett kvalificerat samarbetsverktyg i och mellan organisationer. Detta är Optronic Optronic är ett svenskägt resursföretag som sedan slutet av 1980-talet har utvecklats från pionjärer till landets ledande fristående resursföretag inom teknikområdet optronik. Inom detta område erbjudet vi fristående spetskompetens och specialiserade resurser för utveckling och tillverkning av industriella tillämpningar. Verksamheten finns idag etablerad i Skellefteå (HK), Stockholm, Jönköping och Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00750/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00750/bit0002.pdf

Om oss

Project Planning Systems utvecklar och säljer samarbets- och projektstyrningssystem som hjälper företag och organisationer att fullborda projekt med optimerade resurser inom utsatt tid, utsatt budget och med alla kvalitetsmål uppfyllda.

Dokument & länkar