Om oss

PR-kiosken hjälper små och mellanstora företag att lyfta fram det som kan vara medialt intressant i deras verksamheter – sådant som kanske annars aldrig hade kommit till journalisternas kännedom. Verkligt nya och nyhetsmässiga idéer och projekt kommer oftare i små företag än i stora och välkända.