Alpharma väljer president och VD

ALPHARMA VÄLJER PRESIDENT OCH VD Fort Lee, N.J - Alpharma Inc. (NYSE: ALO) tillkännagav idag att styrelsen utsett Fr. Ingrid Wiik till president och VD för företaget. Fr. Wiik har under de senaste 5 åren fungerat som president för Alpharmas International Pharmaceuticals Division och är en medlem av företagets driftskommitté. Hon har lett företagets ansträngningar inom skapandet och verkställandet av den europeiska farmaceutiska expansionsstrategin, framgångsrikt förhandlat om förvärv och integrering av farmaceutiska företag i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Det US$400 miljoner stora expansionsprogram som Fr. Wiik ledde har i betydande utsträckning bidragit till Alpharmas intäktsökning under 1999 och kommer att bidra till företagets kalkylerade vinst för år 2000 och framöver. Hr. E.W. Sissener, styrelseordförande, sade "Jag är mycket entusiastisk över det att, efter en intensiv utvärdering, styrelsen kunnat välja vår nya president och VD från en intern grupp av enastående högre chefer". "Fr. Wiik har en erkänd affärsbakgrund. Hon har visat talangen att kombinera en imponerande vetenskaplig bakgrund med färdigheter i affärsledning för att erhålla attraktiva resultat för företaget, aktieägarna och de anställda" sammanfattade han. Fr. Wiik har arbetat hos Alpharma och företagets företrädare under 16 år i exekutiva befattningar av växande vikt, med början inom forskning och utveckling för att sedan avancera till affärsledning. Fr. Wiik universitetsexamina inom både farmaceutiska vetenskaper och affärsadministration. Hon utsågs till "Årets Affärskvinna" i Norge år 1993. Fr. Wiik kommer att bo i närheten av New York och leda företaget från kontoren i Fort Lee, New Jersey. Alpharma Inc. är ett växande företag för specialiserade farmaceutiska produkter, med globalt ledarskap inom generiska farmaceutika och djurhälsoprodukter. Vad gäller färdiga, doserade generiska farmaceutika är Alpharma den största tillverkaren av vätskor och topiska krämer/liniment i USA. Med verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Norden, Holland och Portugal är Alpharma en av de största tillverkarna och marknadsförarna av fasta, doserade farmaceutiska i Europa. Företaget är även en ledande tillverkare av jästa specialantibiotika i bulk, som säljs världen över. Inom djurhälsovård är Alpharma ett världsledande företag för produkter som ökar produktiviteten för fjäderfä, svin, boskap och odlad fisk. Samtliga pressreleaser från Alpharma finns även tillgängliga på företagets hemsida, adress http://www.alpharma.com. KONTAKTPERSONER: Jeffrey E. Smith, vicepresident, ekonomi och ekonomiansvarig för Alpharma Inc., 201-228-5010 eller 800-200-9159; eller Oslo - Sten R. Helland, +47-23-16-45-00, hos Alpharma Inc.; Ted Lowern eller Kim Kerns hos Burson-Marsteller, 212-614-4400, för Alpharma Inc./ Hemsida: http://www.alpharma.com/ (ALO) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00520/bit0002.pdf

Dokument & länkar