OZ.com(tm) delar av gruppen för visuell teknologi till ett nytt företag, smartvr(tm)

OZ.COM(TM) DELAR AV GRUPPEN FÖR VISUELL TEKNOLOGI TILL ETT NYTT FÖRETAG, SMARTVR(TM) Ny, självständig start för fokusering av fleranvändares delade simuleringar och streaming-teknologier för online marknader för företagsträning och utbildning Burlington, Massachusetts, 24 november /PR Newswire/ -- OZ.COM tillkännagav idag att de backar upp ett nytt företag, SmartVR, för att ta över företagets verksamhet med visuella teknologier. SmartVR kommer att bygga ut företagets teknologier OZ Virtual(TM) och Fluid3D(TM), i synnerhet för att utveckla verktyg och lösningar för de snabbt växande marknaderna online företagsträning och utbildning. Många medlemmar av den talang och kunskapsfyllda personalen i f.d. OZ Studios kommer nu att bli en del av det nya företaget SmartVR. "SmartVR exemplifierar företagarandan hos OZ.COM och bygger vidare på våra spännande innovationer inom fleranvändare, delade simuleringar och 3D streaming över Internet" sade Skuli Mogensen, VD för OZ.COM. "De totala intäkterna från vår Internet-baserade utbildning förväntas överstiga 5 miljarder US Dollars år 2002, växande med en takt om 95% årlig sammansatt takt. Vi betraktar detta som ett marknadsdrivet tillfälle att behålla våra värderade och talangfulla anställda och bygga upp ett fokuserat startföretag för den framväxande e-utbildningsmarknaden" tillade Mogensen. Under de två senaste åren har den visuella gruppen inom OZ.COM utvecklat specialanpassade lösningar för utbildning och lärande underhållning åt Ericsson, Intel, Helsinki Telephone Corporation (HPY) och EHPT (Ericsson- Hewlett Packard Telecommunications). SmartVR siktar på att utveckla högkvalitativa och visuellt engagerande Internet-baserade lösningar för att hjälpa till att reducera det tidiga övergivandet av teknologibaserad undervisning, uppskattad till så högt som 50%. Dessutom kommer företaget att förbättra utvecklingsverktygen för att underlätta snabb konstruktion och implementering av sina Internet-baserade lösningar för utbildning. Det nya företaget lanserade nyligen sin hemsida på adressen http://www.smartvr.com. Det planerar att erbjuda tillgång till prover på utbildningsmiljöer och genomföra levande demonstrationer på denna online arena. "Vi bringar en ny dimension till inlärningsprocessen online genom att låta utbildare och elever interagera i realtid över Internet med användning av simulerade miljöer som ger deltagarna motivering och relevanta inlärningserfarenheter" sade Jon Horddal, VD för SmartVR. "Detta behåller den motivation som samarbete och interagerande elever får med klassrumsbaserade metoder, samtidigt som kraften i Internet och dagens datorer används för att spara på kostnaderna för utrustning, resor och andra resurser". Bägge företagen förväntar sig ett nära samarbete kring framtida projekt. SmartVR medför värde med sin visuella teknologiska expertis och företagsbaserade kunder medan OZ.COM ger teknologi för kommunikationer via Internet och trådlöst, tillsammans med tillfällen till affärsallianser med operatörer. Om OZ.COM OZ.COM utför pionjärarbete inom förbättrande och utvecklande av skalbara, interaktiva realtids kommunikationsprodukter och lösningar. Företagets målsättning är att placera "personer framför nätverk " och utveckla teknologi som integrerar Internet med traditionella trådburna och trådlösa kommunikationstjänster. Företaget har sitt högkvarter i Boston och europeiska kontor i Reykjavik, Island och Stockholm, Sverige. OZ.COM har över 80 anställa och kan besökas på sin hemsida http://www.oz.com/ . Om SmartVR SmartVR (http://www.smartvr.com) är ett företag, avknoppat från OZ.COM (http://www.oz.com) med expertis inom teknologier som fleranvändare, delade simuleringar och 3D streaming. Företaget är fokuserat på att utveckla redskap och lösningar med sina egna teknologier för online företagsutbildning och utbildningssektorn. SmartVR siktar på att bringa en ny dimension till utbildning, som låter utbildare och elever interagera i realtid över Internet i mediarika simulerade miljöer. OBS: OZ.COM, OZ Virtual, Fluid3D och "poeple above networks" ("personer framför nätverk") är varumärken för OZ.COM. SmartVR är ett varumärke för SmartVR, Inc. Alla övriga företag eller produkter som omtalas i detta meddelande är varumärken eller registrerade varumärken för sina respektive ägare. Kontaktpersoner: press, Joanne Khoo, VP för marknadsföring av OZ.COM, +1 781- 270-9494, eller joanne@oz.com; eller Jon Horddal, VD för SmartVR, +1 354-535- 0000, eller jon@smartvr.com/ Hemsida: http://www.smartvr.com Hemsida: http://www.oz.com/ ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00510/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar