Positiva resultat från djurstudier avseende antimikrobiella ytor för implantat

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att man erhållit positiva resultat från djurstudier avseende ett av bolagets antimikrobiella ytskikt för implantat.

Resultaten har erhållits i anledning av det tidigare ingångna samarbetsavtalet med Köpenhamns Universitet avseende utvärdering av ytor för att förhindra infektioner på implantat för bland annat knä och höft. Stålimplantat belagda med Prebonas antimikrobiella ytskikt opererades in i försöksdjur samtidigt som bakterien S. Aureus injicerades runt implantatet. Implantat belagda med Prebonas ytskikt påvisade minimal infektion jämfört med den obelagda kontrollen. Genom Prebonas ytskikt kan man uppnå dels en bra antibakteriell effekt, dels en bra vidhäftning till det metalliska implantatet. Bolaget bedömer att dessa resultat innebär nya möjligheter att använda Prebonas ytor för olika typer av implantat och medicinteknisk utrustning där det finns ett stort behov av infektionsförebyggande ytskikt.

-Infektioner är ett stort problem i samband med insättning av olika typer av implantat såsom knä- och höftimplantat. I vissa fall kan antibiotika vara ineffektiv på grund av att försvagad blodcirkulation medför att för låga koncentrationer når stället där bakterier börjar bilda kolonier. I sådana fall är oftast den enda lösningen att operera ut implantatet och ersätta det med ett nytt, säger Christian Östberg, affärsområdeschef Nanomedicine.

-Detta är ytterligare en verifiering av effekten av Prebonas infektionsförebyggande ytskikt samtidigt som det visar på bredden av applikationsområden där dessa kan användas, säger Orvar Otterstedt, VD Prebona.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post:
orvar.otterstedt@prebona.com

Christian Östberg, Nanomedicine, Telefon +46 70 715 3247, E-post:
christian.ostberg@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas banbrytande produkter medger stora möjligheter till effektivare resurshushållning samt ökad funktionalitet i jämförelse med konventionella produkter på marknaden.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
Tel: +46 (0) 70 715 3247 www.prebona.com

Om oss

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som är enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Prenumerera

Dokument & länkar