Prebona AB (publ) genomför en riktad emission

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma den 27 maj 2016, beslutat om en riktad emission av 878 379 aktier.

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 3,70 kronor per aktie motsvarande 90 procent av den genomsnittliga kursen för aktien under den period på 10 handelsdagar som slutade den 7 oktober 2016. Teckningstiden började den 10 oktober för den riktade emissionen och avslutas den 11 oktober.

Emissionen innebär en utspädning om ca 6 % samtidigt som bolaget tillförs 3,25 Mkr i likvida medel. Den riktade nyemissionen sker med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktas till en begränsad krets investerare. Motivet till den riktade nyemissionen är att, tids- och kostnadseffektivt, tillföra Prebona kapital med avsikt att stärka likviditeten samt gynna alla aktieägare. Kostnaden för emissionen uppgår till 25 000 kronor.

Bolaget har nu 15 025 560 aktier och aktiekapitalet är 751 278 kr.
Följande investerare har köpt aktier i den riktade nyemissionen; Denali AB 250 tkr, Niklas Tillman 500 tkr, Oscar Molse 150 tkr, Oliver Molse 150 tkr, Emissionskapital AB 100 tkr, Capensor AB 240 tkr, Dividend Sweden AB 260 tkr, Johan Ranstam 100 tkr, Niclas Corneliusson 100 tkr, Per Vasilis 500 tkr, Niclas Löwgren 400 tkr, Capmate AB 300 tkr, Michael Mattsson 200 tkr. 

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post:
orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi inom nanoområdet. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
Tel: +46 (0) 70 715 3247 www.prebona.com

Om oss

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som är enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Prenumerera

Dokument & länkar