Prebona AB (publ) tecknar ett försäljningssamarbete inom fastighetsunderhåll samt erhåller initial order

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget initierat ett samarbete med ett av Sveriges ledande bolag inom fastighetsunderhåll, Boavista AB. Samarbetet innebär att BoaVista använder Prebonas produkter i sina metoder för fastighetsunderhåll med fokus på ökad effektivitet och minskad miljöbelastning.

I samband med att samarbetet initieras har Boa Vista lagt en initial mindre order för att behandla ca 5 000 kvm tak och fasad med ett ordervärde på ca. 50 000 kronor. Prebona bedömer samarbetet som strategiskt viktigt och att det kommer att generera stabil försäljning över tiden med viss säsongsvariation. Ordern avser Prebonas självrengörande och ytförstärkande produkt Prebona DuraClean som ger ett beständigt skydd mot smuts och föroreningar både på tak, fasader, och betong på ett effektivt och miljövänligt sätt.

-DuraClean har utvecklats under många års tid med både labbtester och praktiska studier. Dagens ökade miljö- och hållbarhetskrav samt krav på ökad effektivitet innebär att produkter ständigt måste utvecklas i nära samarbete med kunder och utförare. Därför är vi mycket glada över att kunna inleda ett nära samarbete med BoaVista som är ett ledande, innovativt och kvalitetsinriktat bolag inom fastighetsunderhåll, säger Orvar Otterstedt, VD för Prebona.

-Målet med detta samarbete är dubbelt. För det första kommer Boavista att bli en viktig kund av Prebonas produkter och å andra sidan kommer båda företagen att kombinera unika produkt- och applikationskunskaper till att utveckla och optimera nya och befintliga produkter och metoder för fastighetsunderhåll. Därigenom kommer Boavista att kunna bygga vidare på sin ställning som ledande företag inom fastighetsunderhåll, fortsätter Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post:
orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi inom nanoområdet. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
Tel: +46 (0) 70 715 3247 www.prebona.com

Om oss

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som är enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Prenumerera

Dokument & länkar