Prebona AB investerar i egen produktion för att stärka konkurrenskraften

Som en del av de tidigare kommunicerade avsikterna att etablera egen produktion, startar nu Prebona AB produktionen i nya ändamålsenliga lokaler i Simrishamn. Bolaget uppskattar att egen produktion jämfört med legotillverkning medför minskade produktionskostnader med ca 10-15%. Kostnadssänkningarna kommer att öka förutsättningarna till lönsam tillväxt och stärka Bolagets framtida konkurrenskraft.

“Egen produktion och därtill kopplade processer och kvalitetssäkringar har varit några av våra särskilda fokusområden på sistone. När det gäller den nya produktionsenheten i Simrishamn kommer den att öka möjligheten till att säkra kvaliteten samtidigt som vi sänker kostnaderna för produktionen,” säger Orvar Otterstedt, VD för Prebona AB. ”Dessutom etableras nya lablokaler i anslutning till produktionsenheten som innebär att vi kan expandera vår verksamhet, både utveckling och produktion, på ett rationellt sätt och skapa nya möjligheter för Prebona AB,” tillägger Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 30 47, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB är ett nanoteknikbolag som utvecklar funktionella, miljövänliga och
kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings,
Agriculture och Nanomedicine. Prebonas banbrytande produkter medger stora
möjligheter till effektivare resurshushållning samt ökad funktionalitet i jämförelse med
konventionella produkter på marknaden.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
Tel: +46 (0) 70 715 3247 www.prebona.com

Om oss

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som är enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Prenumerera

Dokument & länkar