Prebona DuraClean registrerad som en bra produkt enligt SundaHus

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att Bolaget erhållit en registrering som en bra produkt produkt hos SundaHus avseende Prebona DuraClean.

Prebona DuraClean är bedömd och rekommenderad som en bra produkt enligt SundaHus, en hållbarhetsstandard utvecklad för att möta fastighetsbranschens ökade miljökrav på produkter och material.

Prebona DuraClean förstärker och gör ytor permanent självrengörande. Dessutom torkar ytor, exempelvis tak och fasader, snabbare, vilket leder till att ytan förblir ren och fräsch under lång tid. Därutöver medför en ren och torr yta lägre energiförbrukning och underhållskostnader.

Prebona DuraClean används också på ytor inomhus. Ytor såsom kaklade väggar och golv i badrum och kök, ytor i soprum och golv av olika material som behandlas med Prebona DuraClean håller sig rena och blir mycket lättstädade.

-En registrering som bra produkt hos SundaHus är en förutsättning för att kunna sälja till många fastighetsägare vilket gör att jag bedömer att marknaden för Prebona DuraClean ökar i Sverige, säger Orvar Otterstedt, VD Prebona. Nu kan vi erbjuda fastighetsbranschen ett medvetet materialval som dessutom ökar trivseln och minskar kostnaden för underhåll av fastigheter, fortsätter Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi inom nanoområdet. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Om oss

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som är enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Prenumerera

Dokument & länkar