Prebona erhåller Europapatent

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget erhållit besked om beviljat patent från Europeiska Patentverket.

Det Europeiska Patentverket har meddelat ett förhandsbesked om att patent kommer att beviljas avseende en av Prebonas viktigaste patentansökningar inom området funktionaliserade partiklar. Beviljandet kommer att publiceras den 7 mars 2018, vilket därmed kommer att utgöra beviljandedagen. Den maximala patenttiden är 20 år från inlämningsdagen, vilket i detta fall innebär att patentet kan upprätthållas fram till den 20 september 2030.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar