Prebona har etablerat dotterbolag i USA samt genomfört en första leverans av produkter

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget nu genomfört en etablering av dotterbolag i USA med syftet att inleda försäljning och marknadsföring på den amerikanska marknaden. En första leverans av 1, 6 ton produkter är exporterad till USA.

Dotterbolaget, Prebona Inc, är etablerat i Los Angeles och initialt fokus för bolaget är att koncentrera försäljningsinsatserna mot södra Kalifornien. Området Los Angeles och San Diego har 23 miljoner invånare och och en mycket stark ekonomi. Inledningsvis kommer produkterna Prebona DuraClean och Prebona OdorControl att marknadsföras.

-Vi har nu genomfört etapp ett i etableringen och bildat ett amerikanskt bolag samt upprättat ett lokalt lager och distribution. Dessutom har vi en mindre försäljningsorganisation på plats. Nu är målsättningen att arbeta upp ett kassaflöde samt stödja de företag som testar produkter, säger Prebonas VD Orvar Otterstedt.-Satsningen att etablera verksamhet i USA bygger på ett starkt intresse från ett par amerikanska företag, avslutar Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi inom nanoområdet. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Om oss

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som är enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Prenumerera

Dokument & länkar