Prebona inleder försäljning av ny metod och produkt för renovering av eternit

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget inleder försäljning av en ny metod och produkt för renovering av fasader och tak av eternit. Detta görs i samarbete med den svenska återförsäljaren BoaVista AB.

I Sverige och världen finns ett stort antal fastigheter med tak och fasader av eternit. Det är dyrt och komplicerat att byta ut eternitytor på grund av existerande miljölagstiftning. Därför finns det ett stort behov av bra och kostnadseffektiva metoder för rengöring och renovering av eternitytor. 

Prebona har tillsammans med BoaVista utvecklat unika och effektiva metoder och produkter för att lösa problemet. Dessa gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt renovera gamla, slitna eternitytor med långvarigt resultat.

Fram till och med den 31 mars har ett antal offerter förvärvats avseende renovering av eternit. Ordervärdet för Prebonas del av dessa initiala offerter uppskattas till 450 000 kronor.

-Eternitytan kapslas in och blir dessutom smutsavvisande eftersom den inte längre innehåller porer, sprickor eller håligheter i vilka smutspartiklar kan fastna. Detta innebär att eternitytan förstärks och håller sig ren och fräsch under lång tid, kommenterar Martin Holmberg, ägare av BoaVista.

-Det är otroligt uppmuntrande att vi erhållit ett sådant stort antal ordrar redan innan säsongen för renoveringar har kommit igång, säger Orvar Otterstedt, VD på Prebona.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi inom nanoområdet. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2017.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Om oss

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som är enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Prenumerera

Dokument & länkar