Prebona lanserar produkt med ledande kontorsvaruleverantör

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget inleder ett försäljningssamarbete med en ledande skandinavisk kontorsvaruleverantör avseende Prebona OdorControl. Prebona OdorControl är en mycket effektiv produkt för att ta bort dålig lukt från rök, urin, mat, mögel etc.

Samarbetet bedöms som mycket viktigt ur strategisk synvinkel medans ordervärdet under 2018 bedöms bli relativt lågt.

Bolaget, som är ett av Skandinaviens största direktsäljande företag inom kontorsmaterial, har utvärderat Prebona OdorControl under en längre tid med mycket goda resultat. Det har resulterat i att företaget nu har beslutat sig för att lansera produkten under augusti 2018.

Samarbetet bygger på att Prebona OdorControl ska ingå i företagets produktportfölj inom applikationsområdet arbetsmiljö. Samarbetet beräknas leda till försäljning under hösten 2018. Parterna har som ambition att gemensamt utveckla ytterligare premiumprodukter för bolagets produktportfölj.

- Försäljningssamarbetet med ett sådant ledande bolag bevisar återigen styrkan med Prebona OdorControl, säger Orvar Otterstedt, VD i Prebona AB.

–Det finns ingen annan produkt på marknaden som kan eliminera dålig lukt lika effektivt som Prebona OdorControl, dessutom är det ett segment som jag bedömer har stor internationell potential, fortsätter Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Om oss

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som är enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Prenumerera

Dokument & länkar