Förbättrat resultat - trots lägre omsättning

​Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596

Delårsrapport för perioden januari – juni 2010

  • Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 26,4 Mkr (21,9) och för andra kvartalet till 7,1 Mkr (9,7).
  • Resultatet för delårsperioden uppgick till -5,1 Mkr (-11,6) och för andra kvartalet till         -4,7 Mkr (-9,0).  
  • Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,04 kr (-0,11) och för andra kvartalet till -0,04 kr (-0,09). 
  • Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 34,8 Mkr (1,5). 

Viktiga händelser under kvartalet 

  • Precise Biometrics lanserar produkten Precise BioMatch™ ANSI 378, ett integrationsverktyg för standardiserad fingeravtrycksigenkänning för både PC och Mac. Tekniken bygger på Precise Biometrics fingeravrycksextraktor som blev högst rankad i Ongoing MINEX
  • Precise Biometrics lanserar Precise BioMatch™ Logon for Windows 7, en logonprodukt med fingeravtrycksigenkänning för Windows 7.

För mer information
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10
E-post
thomas.marschall@precisebiometrics.com

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47
E-post patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är marknadsledande på produkter och lösningar baserade på fingeravtrycks¬igenkänning. Teknikensäkerställer människors identitet på ett snabbt och tillförlitigt sätt, samtidigt som den minskar kostnader för hantering av lösenord, identitetsstöld och bedrägeri.

Precise Biometrics levererar till företag och myndighetsorganisationer över hela världen och vår teknik är licensierad till närmare 100 miljoner användare. Precise Biometrics är listade på NASDAQ OMX Stockholms small cap-lista (PREC).

För mer information, besök oss på www.precisebiometrics.com

Taggar:

Om oss

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara som ger marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com. Följ oss på LinkedIn och Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar