Inför årsstämma i Precise Biometrics AB (publ)

 

Årsstämma hålls tisdagen den 24 april 2012, kl 16.00 i Precise Biometrics lokaler, Scheelevägen 30 i Lund.

Förteckning över de ärenden som föreslås förekomma på bolagsstämman intas i officiell kallelse som bifogas detta meddelande och som publiceras den 27 mars 2012 i Post- och Inrikes Tidningar samt på Precise Biometrics webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet den 27 mars 2012.

Som framgår av kallelsen föreligger bl.a. följande förslag avseende ärenden på stämman:

  • Valberedningen har avseende styrelsen föreslagit omval av Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell, Lisa Thorsted och Lena Widin Klasén, med Lisa Thorsted som styrelsens ordförande. Till ny styrelseledamot föreslås Erwin Leichtle.

  • Stämman föreslås fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, vilket framgår av kallelsen.

  • Stämman föreslås godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom utgivande av högst 18 895 000 aktier och/eller konvertible utbytbara till högst 18 895 000 aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka 10 %. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller konvertibler samt att erhålla kapitaltillskott från nya viktiga ägare. De närmare villkoren framgår av kallelsen.

  • För övriga förslag hänvisas till den bifogade kallelsen.

För mer information
Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Tel: 046-31 11 47, 0734-35 11 47
E-post: patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.

Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com

Taggar:

Om oss

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara som ger marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com. Följ oss på LinkedIn och Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar