Kraftig försäljningsökning och vinst under det tredje kvartalet

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015

TREDJE KVARTALET

 • Koncernens nettoomsättning ökade till 18,3 Mkr (7,3)

 • Rörelseresultatet förbättrades till 2,8 Mkr (-14,1).

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades till 5,4 Mkr (-10,3).

 • Resultatet efter skatt förbättrades till 3,0 Mkr (-14,0).

 • Resultat per aktie för perioden förbättrades till 0,01 kr (-0,04).

 DELÅRSPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER

 • Koncernens nettoomsättning ökade till 32,9 Mkr (21,5).

 • Rörelseresultatet förbättrades till -13,8 Mkr (-34,9).

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades till -6,2 Mkr (-25,4).

 • Resultatet efter skatt förbättrades till -13,8 Mkr (-34,4).

 • Resultat per aktie för perioden förbättrades till -0,04 kr (-0,10).

 • Likvida medel uppgick till 45,2 Mkr (68,5) vid delårsperiodens utgång. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET

 • Precise BioMatch Mobile integrerades i 26 mobiltelefonmodeller genom samarbetet med Fingerprint Cards.

 • Licensavtal tecknades med taiwanesiska sensortillverkarna Elan Microelectronics och

  JP Sensor.

 • Order på Tactivo från US Navy som implementerar en mobil lösning för säker åtkomst till e-mail och internet på iOS-enheter.

 • Uppföljningsorder på Tactivo från Defense Logistics Agency (DLA), en del av USA:s försvarsdepartement.

 • Uppföljningsorder på Tactivo från ledande brittisk sjukvårdsförvaltning (NHS Trust).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

 • Licensavtal tecknades med den amerikanska sensortillverkaren Cypress.

 • Precise BioMatch Mobile integrerades i ytterligare 6 mobiltelefonmodeller genom samarbetet med Fingerprint Cards.


TELEFONKONFERENS

Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in investerare och journalister till ett informationstillfälle idag kl 10.00. För deltagande ring 08-566 427 01. För mer information se sista sidan i delårsrapporten.

FÖR MER INFORMATION
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics AB

Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com  

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik. Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information finns på precisebiometrics.com

Taggar:

Om oss

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara som ger marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com. Följ oss på LinkedIn och Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar