Delårsrapport för perioden januari - juni 2011 för Precomp Solutions AB (publ)

 

Första halvåret 2011 i sammandrag

 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 15% jämfört med samma period föregående år, till 91,6 Mkr (79,7)
 • Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till 4,7 Mkr (3,2), motsvarande en rörelsemarginal på 5,1% (4,0%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,8 Mkr (2,0)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,026 kr (0,019)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,8 Mkr (-2,6)

Andra kvartalet 2011 i sammandrag

 • Nettoomsättningen för årets andra kvartal ökade med 4% jämfört med andra kvartalet 2010 till 44,5 Mkr (42,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,8 Mkr (2,3), motsvarande en rörelsemarginal på 4,0% (5,4%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 Mkr (1,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,010 kr (0,015)

  Fortsatt god resultat- och lönsamhetsutveckling

  Precomp Solutions resultat och lönsamhet har fortsatt att stadigt förbättras. För årets första halvår uppgår resultatet före skatt till 3,6 Mkr med en rörelsemarginal på 5,1%.

 

 

 

Taggar:

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera

Dokument & länkar