Delårsrapport för perioden januari – mars 2011 för Precomp Solutions AB (publ)

Rapporten publiceras tidigare än på det planerade datumet 26 maj.

  • Nettoomsättningen uppgick till 47,1 MSEK (36,9)
  • Rörelseresultatet uppgick till +2,9 MSEK (+0,9)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till +2,3 MSEK (+0,3)
  • Resultatet efter skatt uppgick till +2,3 MSEK (+0,4)
  • Resultatet per aktie uppgick till +0,02 SEK

Allmänt om Precomp Solutions AB

Precomp Solutions AB är ett av Europas ledande företag avseende verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp Solutions kärnverksamhet baseras på finklippningskompetensen, men vi erbjuder även våra kunder komplexa automatstansade detaljer. Precomp Solutions erbjuder kunderna innovativa helhetslösningar från utvecklingsfas med engineering-tjänster till serietillverkning och montering av komplexa precisionskomponenter.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2011

I februari 2011 har slutlig överenskommelse träffats om förvärv av resterande 20 % av det bulgariska dotterbolaget från Swedfund  International AB. Förvärvet redovisas i bokslutet 2010 och resulterar i en goodwill om 4,4 MSEK.

Framtida utveckling

År 2011 har börjat med fortsatt högt tryck i produktionen och fakturering ligger över budgeterad nivå.

Taggar:

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera

Dokument & länkar