Kallelse till årsstämma och förslag om utdelning

Aktieägare i Precomp Solutions AB (publ), 556074-2800, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 15.00, Precomp Solutions, Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2012 (avstämningsdagen), dels senast fredagen den 27 april klockan 13.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget

  • skriftligen under rubriken "Årsstämma" på adress Box 194, 523 24 Ulricehamn, eller
  • per fax 0321-530890, eller
  • per e-post gunilla.ringstrom@precomp.com, eller
  • per telefon 0321-530800.

Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Förslag om utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning ska ske med 0,015 SEK per aktie, med avstämningsdag den 9 maj för räkenskapsåret 2011.

Ulricehamn i april 2012

Styrelsen för Precomp Solutions AB

Certified advicer är Remium AB

 

 

Taggar:

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera

Dokument & länkar