Precomp Solutions AB har genomfört fastighetsvärdering

Under pågående nyemissionsprocess (publicerad i pressrelease den 2 mars) har Precomp låtit göra en värdering av bolagets fastighet i Ulricehamn. Värderingen, utförd av auktoriserad fastighetsvärderare, uppgår till 39,0 MSEK (motsvarande cirka 3,60 SEK/aktie) medan bokfört värde per 31 maj 2018 uppgår till 20,2 MSEK.

För ytterligare information kontakta
Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884,
martin.west@precomp.com 

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Precomp Solutions är noterat på Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 kl 18.00. 

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera