Precomp Solutions AB har historiskt hög orderstock

Med anledning av pågående nyemissionsprocess (publicerad i pressrelease den 2 mars) låter vi meddela att bolaget har en historiskt hög orderstock som idag överstiger 130 MSEK. Rampas alla tidigare insålda kundprojekt upp i den takt kunderna prognostiserar så förväntas omsättningstillväxten uppgå till ca 10 %/år de kommande tre åren, allt annat lika. För att möta denna efterfrågeökning fortsätter vi lägga stort fokus på att finna optimal produktionsmix mellan fabrikerna i Sverige och Bulgarien. Investeringar kommer att prioriteras i automation i Sverige och generell kapacitetsökning i Bulgarien.

För ytterligare information kontakta
Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884,
martin.west@precomp.com 

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Precomp Solutions är noterat på Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl 18.00. 

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera