Precomp Solutions valberedning för årsstämman 2012 utsedd

Precomp Solutions årsstämma 2011 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att inför årsstämman 2012 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter, samt arvode till styrelse och revisor.

Valberedningens sammansättning:
Gustaf Bråkenhielm, tel 0708-266274
Magnus Vahlquist, tel 08-250429
Reinhold Dånmark, tel 0707-555859

Reinhold Dånmark har utsetts till valberedningens ordförande. Valberedningen sammanträder 27 mars 2012. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ombeds vänligen att höra av sig till valberedningen innan detta datum.

Årsstämman hålls torsdagen 3 maj 2012.

Martin West, CEO

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera