Precomp Solutions VD åtalas för otillbörlig marknadspåverkan då han köpt aktier för totalt 877kr

Precomp Solutions VD Martin West kommer den 19/2-2018 att åtalas. Åtal är väckt vid Stockholms tingsrätt och enligt åklagare har Martin West gjort sig skyldig till otillbörlig marknadspåverkan. Åtalet grundar sig på att Martin West under en period av fyra månader 2016 vid tjugo tillfällen köpt sammanlagt 250 aktier i Precomp Solutions. Martin West tillbakavisar helt brottsmisstankarna.

Martin West uttalande:

”Jag bestridet åtalet helt. Jag har aldrig sålt en aktie i Precomp Solutions AB (publ) eller ställt ut en säljorder utan har kontinuerligt ökat mitt totala ägande (direkt och indirekt) i Precomp Solutions sedan jag tillträdde som VD 2011. Enligt uttalande av Nasdaqs specialist på marknadsövervakning har mina köp INTE varit marknadspåverkande.” Jag avser att köpa betydligt mer aktier under året.

”Jag litar på att tingsrätten underkänner detta åtal helt. Jag avser att kvarstanna som VD då bolaget är i en mycket spännande utvecklingsfas.”

Styrelsens uttalande i bolaget

Styrelsen är otroligt förvånade över åtalet. Styrelsen stöttar Martin till fullo och vill att han ska kvarstanna som VD. Det skulle skada bolaget om han avgår p g a av detta åtal innan han är dömd. Vinner åklagaren kommer det att innebära slutet för många insynspersoners köp i sina egna bolag på mindre marknadsplatser där det inte finns tillräckligt med handel.

Detta måste vara ett försök av åklagaren att se om lagstiftningen omfattar pyttesmå köp och att köpa av små poster kan vara marknadspåverkande, d v s se om han kan få ett prejudikat.

MAR-information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precomp Solution AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 18.00”.

Styrelsen i Precomp Solutions AB (publ)

För frågor kontakta

Reinhold Dånmark/ordförande 0707-555859

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera