Styrelsen för Precomp Solutions AB har beslutat att ytterligare förlänga tidsplanen för den planerade riktade nyemissionen

Precomp erhöll under föregående vecka en avsiktsförklaring (Letter of intent) att teckna nyemissionen från den utländska industrigrupp som bolaget rapporterade om i pressmeddelande 29 mars 2018. Under nästkommande vecka besöker industrigruppen bolagets båda fabriker. Med anledning härav, samt för att ge styrelsen utökad tid att utvärdera den uppkomna situationen, har styrelsen beslutat att ytterligare senarelägga beslutet om nyemissionen till den 20 april 2018.

För ytterligare information kontakta
Reinhold Dånmark, styrelseordförande 0707 55 58 59

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Precomp Solutions är noterat på Nasdaq First North.

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera