Valberedning Årsstämma 2013

Styrelseordförande avser att under mars månad sammankalla en valberedning inför stämman. De större ägarna kommer att vidtalas om de önskar delta i valberedningen. 

Valberedningen ska föreslå till bolagsstämman; 

1. Namn på ledamöter 
2. Antal ledamöter 
3. Ersättning till dessa 
4. Eventuella suppleanter 
5. Ersättning till bolaget revisorer 
6. Ordförande på stämman 2012 

Valberedningen är nu redo att ta emot förslag från våra aktieägare enligt ovan nämnda punkter som kan vara underlag på valberedningens träff. Styrelseordförande tar även emot andra förslag som kan stärka bolagets framgång. 

Skicka förslagen till reinhold.danmark@precomp.com eller ring 0707-55 58 59 till Reinhold direkt. Ange gärna ert telefonnummer. 

Ulricehamn 2013-02-22 

Precomp Solutions AB (publ)

Reinhold Dånmark, styrelseordförande

Bolagets certified adviser är Remium AB.

Taggar:

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera