Invigning LNGterminalen preemraff 141016


Petter Holland, VD och koncernchef på Preem (t.h), Johanna Lamminen, Gasum Chief Executive Officer, Chairman of the Board of Directors Gasum and Skangass och Jan-Olof Johansson, 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen Lysekils kommun inviger nya LNG-terminalen vid Preemraff i Lysekil.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.

Prenumerera