Ny alkylatbensin från Preem

Preem lanserar nu en alkylatbensin under eget varumärke. Bensinen börjar säljas på flera av Preems bemannade stationer under hösten. Den färdigförpackade alkylatbensinen är helt ny på marknaden och ersätter den tidigare produkten som sålts på stationerna.

Hittills har alkylatförsäljningen på Preem skett via leverantörsvarumärken. Framöver kommer den alkylatbensin som säljs på Preems bemannade stationer att vara Preems egen produkt. Då Preem sedan tidigare ansvarat för försörjningen av produkten påverkas inte produktkvaliteten av förändringen. Priset på alkylatbensinen sänks samtidigt, mot såväl återförsäljare och stationer som till slutkonsumenter.

Alkylatbensin är ett effektivt bränsle med låg miljöpåverkan och lång hållbarhet. Eftersom bränslet är renare än vanlig bensin ger det även motorn en längre livslängd. Två olika varianter av alkylatbensinen (2-takt samt 4-takt) kommer att erbjudas i 5-litersdunkar på Preems bemannade stationer och kommer även att finnas tillgänglig i större volymer gentemot återförsäljare.

Bensinen används främst för ottomotorer (bensinmotorer) där krav på arbetsförhållanden och miljöegenskaper är särskilt höga. På grund av den låga miljöpåverkan lämpar den sig bra exempelvis till olika typer av arbetsredskap. Ottomotorer är gnisttända förbränningsmotorer, som drivs genom bensin och tänds genom tändstift i motorn. Vanliga användningsområden för 4-taktsmotorer är gräsklippare och utombordare, medan 2-taktsmotorer oftast används i motorsågar, snöslungor och mopeder. 

För mer information, kontakta:

Helene Samuelsson, Kommunikationschef Preem, tel: 070-450 12 22, epost: helene.samuelsson@preem.se

 

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2015 var Preems omsättning 66 miljarder SEK.

Om oss

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vi förädlar förnybara drivmedel, bensin, diesel, smörjmedel och eldningsoljor. Drygt 2/3-delar av produktionen exporteras. Antal anställda : 1 400 anställda. Omsättning: 69 miljarder SEK (2017).Antal tankställen: 570 stationer (privat- och yrkestrafik).