Ny anläggning för biodrivmedel invigd av energiminister Baylan

Den nya IsoGHT-anläggningen som igår invigdes av energiminister Ibrahim Baylan innebär att Preem kan fördubbla produktionskapaciteten för förnybara drivmedel. Anläggningen förbättrar även köldegenskaperna hos Preem Evolution Diesel.

- Det känns mycket positivt att få inviga Preems nya anläggning. Det arbete som görs här är ett viktigt bidrag till regeringens mål om en fossiloberoende transportsektor. Det är ett utmanande mål och därför är innovativ och hållbar teknik som denna precis vad Sverige behöver, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Preem investerar 355 miljoner kronor i den nya anläggningen som finns på raffinaderiet i Göteborg. Det innebär att produktionskapaciteten av förnybara drivmedel, baserat på framförallt tallolja, fördubblas från 100 000 ton till cirka 200 000 ton per år.

- Vi har tagit ytterligare ett steg för att byta ut den fossila råvaran mot förnybar råvara och mot målet att Preems drivmedelsförsäljning på den svenska marknaden 2030 ska vara fossilfri. Det är ett utmanande mål och för att vi ska nå hela vägen krävs ytterligare investeringar och långsiktiga spelregler, säger Petter Holland, VD Preem.

Om den nya IsoGHT-anläggningen
Den nya IsoGHT-anläggningen möjliggör produktion av diesel på bland annat tallolja, så kallad HVO. GHT står för Green Hydro Treater, och är den anläggning som möjliggör Preems produktion av HVO-diesel. Genom isomerisering (Iso) omvandlas raka kolväten kemiskt till förgrenade kolväten som därmed ger drivmedlet fullgoda köldegenskaper. Med den nya anläggningen ökar också Preems möjligheter att använda fler typer av biologiska oljor i produktionen. Preem och Ragn-Sells samarbetar bland annat kring produktion av drivmedel på återvunnet fett från restaurangkök.

Om Preem Evolution Diesel
Preem står för 80 procent av Sveriges raffineringskapacitet och omsatte 94 miljarder kronor 2014. Företaget har alltid legat i framkant gällande miljö och var bland annat först med att ta bort svavel och bly ur drivmedel. För fyra år sedan lanserade Preem som första bolag i världen en HVO-diesel tillverkad av svensk skogsråvara, Preem Evolution Diesel. Sedan lanseringen har dieselns förnybara innehåll ökat från 22 procent till 50 procent. Det innebär att Preem har bidragit med att minska utsläppen av koldioxid från svenska vägtransporter med cirka 2 miljoner ton.

För mer information, kontakta gärna:

Helene Samuelsson, kommunikationschef, mobil 070-450 12 22, e-post: helene.samuelsson@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2014 var Preems omsättning 94 miljarder SEK. Läs mer på www.preem.se

Taggar:

Om oss

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vi förädlar förnybara drivmedel, bensin, diesel, smörjmedel och eldningsoljor. Drygt 2/3-delar av produktionen exporteras. Antal anställda : 1 400 anställda. Omsättning: 69 miljarder SEK (2017).Antal tankställen: 570 stationer (privat- och yrkestrafik).

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar