Ny diesel minskar koldioxidutsläpp med 19 procent

Idag invigdes det första tankstället med ACP Diesel Bio 30 innehållande 30 procent förnybar rapsmetylester(RME). Koldioxidutsläppen minskar med en femtedel, beräknat ur ett livscykelperspektiv.- Vi tror mycket på diesel och arbetar hårt för att utveckla nya varianter av dieselprodukter. Raps är en förnybar råvara som är utmärkt att blanda i diesel, säger Andreas Viefhaus, Marknadsdirektör på Preem.

Preem kommer att färdigställa drivmedelsanläggningar på fyra orter där de övriga företagen har knutpunkter för leveranser i form av lager och produktion. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för transportörerna att tanka ett bränsle med lägre miljöpåverkan.

- Miljön är viktig för oss. Genom det här samarbetet banar vi väg för ett nytt sätt att arbeta med logistik och miljöfrågor, säger Andreas Viefhaus.

Tankställena med ACP Diesel Bio 30 kommer att vara tillgängliga för alla företagskunder. Dock måste fordonsägaren kontakta sin motortillverkare innan körning för att säkerställa att motorgarantierna gäller fullt ut.

Kontakt Thomas Ögren, Presschef Preem AB, 070 – 450 10 01

Om oss

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.