Nytt rekordresultat för Preem

Bra raffineringsmarginaler och hög produktionsvolym i kombination med stigande råoljepriser, har genererat ett rekordstarkt halvårsresultat för Preem.- Jag är mycket stolt över vad alla inom Preem åstadkommit. Bakgrunden till vårt goda resultat är att raffinaderikapaciteten i världen har fortsatt att vara ansträngd samtidigt som Preem har haft en hög produktion av högkvalitativa och starkt efterfrågade produkter. De investeringar vi genomfört på våra raffinaderier gör att Preems raffinaderier står sig väl i konkurrensen och klarar att producera högkvalitativa bränslen med god lönsamhet, säger Michael G:son Löw, koncernchef och VD Preem Petroleum AB.

Preem fortsätter att vara en av Sveriges största exportörer. Exportvärdet steg med 45 % jämfört motsvarande period 2007 och uppgick till 28 594 MSEK (19 666) vilket är nästan två tredjedelar av Preems totala omsättning. Preems exportvärde motsvarar ca 5 % av Sveriges totala export.

- Vi måste dock se framåt. Vi satsar nu 200 miljoner i Preemraff Göteborg för att anpassa raffinaderiet att klara bioraffinering av förnybara råvaror som t.ex tallolja. Vi har också nyligen introducerat Biodiesel 15 och Biodiesel 30 med högre inblandning av RME vilket vi i nuläget kan erbjuda storkunder i södra Sverige. Det är viktigt för oss att även framöver vara i framkant i utvecklingen av framtidens drivmedel för att kunna erbjuda våra miljömedvetna kunder bättre och mer miljöanpassade bränslen, avslutar Michael G:son Löw.

Ombyggnation för anpassning till bioraffinering beräknas vara klar i slutet av 2009. De första leveranserna av tallolja från SunPines nya fabrik i Piteå till Preem, i vilken Preem är delägare, beräknas även dessa komma i slutet av 2009. En diesel med tallolja som bas kommer att introduceras under första kvartalet 2010.

Press och mediefrågor Thomas Ögren, Presschef Preem Petroleum AB, mobiltelefon 070 - 450 10 01

Om oss

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.

Prenumerera