Preem och Skangass storsatsar på LNG i Lysekil

Preem och Skangass har slutit ett avtal om att bygga en terminal för LNG (Liquefied Natural Gas) vid Preems raffinaderi i Lysekil. Investeringen är totalt på 700 miljoner SEK och skapar närmare 100 arbetstillfällen under byggnationstiden.

- LNG är en mycket intressant produkt för Preem ur flera aspekter. Den är inte bara ekonomiskt fördelaktig. Genom att ersätta nafta och butan med LNG för vätgasproduktion kommer vi att minska raffinaderiets koldioxidutsläpp med ca 130 000 ton år. Men det är också en intressant produkt för våra kunder. LNG kan ersätta tjockolja hos våra industrikunder och därmed minska deras miljöpåverkan. Andra spännande användningsområden är som bränsle till fartygstrafiken och på sikt även som drivmedel till moderna lastbilar och långtradare, säger Michael G: son Löw Koncernchef och VD på Preem

Skangass kommer att leverera 200.000 ton LNG om året till Preemraff Lysekil. Bytet till LNG i driftsprocesserna kommer att minska Preemraffs produktionskostnader med mer än 200 miljoner SEK. Uppförandet av den nya terminalen för LNG innebär också att närmare 100 arbetstillfällen skapas under byggnationstiden. Under slutet av 2013 kommer anläggningen tas i bruk.

-Den nya LNG-terminalen i Lysekil är av stor strategisk betydelse för Skangass. Inte bara för att vårt avtal med Preem har ett stort leveransvärde men även för att terminalen möjliggör försäljning till fler svenska intressenter. Med detta samarbete får vi en stark samarbetspartner och ett bra brofäste i Sverige för framtiden, säger Björn Torkildsen, VD i Skangass.

För mer information:
Thomas Ögren, Presschef Preem, telnr +46 70 450 10 01, epost thomas.ogren@preem.se

Bjørn Torkildsen, VD Skangass, telnr +47 934 88 514

Företagsfakta Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med över 600 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi ca 3400 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. År 2011 var Preems omsättning 91 miljarder SEK. Läs mer på www.preem.se

Företagsfakta Skangass

Skangass bildades 2007 och är ett helägt dotterbolag inom Lysekoncernen. Skangass äger en anläggning för produktion av LNG i Risavika hamn utanför Stavanger. Anläggningen har en produktionskapacitet på 300 000 ton LNG per år vilket motsvarar energibehovet för två städer av Stavangers storlek. Skangass LNG anläggning är världens mest energieffektiva och miljövänliga i sitt slag. Skangass verksamhet omfattar hela värdekedjan från produktion av LNG, logistik samt leverans till kund. Skangass kunder finns inom både industri- och sjöfartsegmentet i hela norra Europa. Läs mer på www.skangass.no.

Företagsfakta Lyse

Lyse är en norsk energikoncern med verksamhet inom energi och telekommunikation. Lyse ägs av 16 kommuner i Rogaland på det norska Vestlandet. Företaget säljer och producerar tjänster inom energi och telekommunikation samt projekterar och driver tillhörande infrastruktur. Rötterna finns inom vattenkraftsproduktion och går över 100 år tillbaka i tiden.  Idag har koncernen närmare 1000 anställda och omsätter över 5 miljarder NOK. Läs mer på www.lyse.no.

Om oss

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia